108 Followers
108 Followers

108 Followers

 • Øistein Sørensen

  Øistein Sørensen

  Working for Schibsted Payment in Oslo, Norway as a Senior Developer. Other places you find me: Instagram: sorenso, Snapchat: sorenso2, Blog: litt.no

 • Ingeborg Norshus

  Ingeborg Norshus

 • Kåre Garnes

  Kåre Garnes

  Liker spontan humor, musikk som ikke bare underholder og folk med punk rock attitude. Prøver å få folk til å lage godt innhold på nett.

 • Morten Oddvik

  Morten Oddvik

  Teacher at high school in Horten, Norway. Married and father to M and F. Tweets accordingly.

 • Erik Ingvoldstad

  Erik Ingvoldstad

 • Marius Karlsen

  Marius Karlsen

  Daglig leder i Helt Digital og konseptutvikler i iNord. Foredragsholder, rådgiver og digital nerd.

 • Linn Johansson

  Linn Johansson

  Industrial Design student at Norwegian University of Science and Technology.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store