Gör det trevligare, snyggare och roligare på kontoret med väggabsorbenter mot bullret

På ett vanligt kontor kommer det mesta av ljudet från människor. Det en del upplever som störande är inte nivån på ljudet, utan snarare att du hör vad som sägs och då tappar du koncentrationen. Det finns ett antal punkter som är bra att fundera över när det gäller att öka trivseln och skapa en bra arbetsmiljö.

Väggabsorbenter är ett smart och enkelt sätt att hindra att onödiga och oönskade ljud uppstår. De förhindrar också att det sprids i rummet. Naturligtvis gör det också skillnad med textilier som mattor, gardiner eller möbler. Poängen är att de kortar av efterklangstiden, alltså tiden det tar för ljudet att spridas i rummet. I många moderna byggen finns hårda ytor både i golv, väggar och tak. Det gäller både i bostäder och på kontor. Det skapar dåliga förutsättningar för en bra ljudmiljö. Å andra sidan kan man säga att de också ger en möjlighet att tänka till lite på inredning och möblering.

Designa klokt

Möjligheterna att variera hur ljuddämpningen ska utformas är nära på oändliga. Du kan välja att trycka bilder, tapetmönster eller foton på dem. Med rätt visuell utformning kan det bli ett positivt och inspirerande inslag på arbetsplatsen. Materialen och möjligheterna utvecklas hela tiden. Du kan få en skräddarsydd lösning för just era lokaler. Kontakta de som kan allt om väggabsorbenter Stockholm och berätta vad du behöver. Resultatet kan bli en specialdesignad variant som höjer trivselnivån och sänker ljudnivån. Ett lämpligt mål är att man ska kunna föra samtal i normal ton utan att höja rösten. Kollegor och berörda behöver ofta prata ihop sig om vad som gäller och vara överens om reglerna.

Det kan vara bra att veta vad myndigheterna har att säga om detta. I Arbetsmiljöverkets allmänna råd finns några punkter att fundera på om man jobbar i öppet kontorslandskap:

• Hur störande ljudkällor placeras och ljuddämpas 
 • Akustiken i rummet och hur den sprids
 • Typ av arbetsuppgifter som ska utföras
 • Enskildas behov av att kommunicera med varandra eller avskildhet

Eftersom öppna kontorslandskap har blivit vanligare har man utvecklat bättre material i inredningen, men också smartare och snyggare kombinationer av bullerdämpning och möblemang. Vid nyproduktion av kontor är akustiken och akustiklösningar en del i miljöcertifieringen, precis som riktlinjerna för ljus, vatten och energianvändning.

Ofta är inslaget av återvunnet material stort i dämpande skärmar. Det kan vara PET-flaskor som förekommer som ljuddämpare. De ska också vara lätta att rengöra. En annan viktig förutsättning i tillverkningen är att de inte innehåller lim, fibrer eller bindemedel som kan ge allergiska reaktioner.