Hur går man till väga för att komma till stressrehab Stockholm?

Ibland tar det bara stopp. Kroppen säger nej, hjärnan säger nej, och det är dags att stanna upp och utvärdera sin livssituation. Ofta är ju kroniska smärtproblem även kopplade till stress, något som fler och fler börjar uppmärksamma, och som börjar få mer och mer spridning inom vården i allmänhet. Men hur tar man sig då ur en ond cirkel av stress och smärta, och hur lär man sig att handskas med vardagen igen?

Självklart är det bra om man kan lära sig hantera stressen i sin vardag direkt och därifrån bygga upp sig själv igen, men när man har kommit riktigt djupt ner och har alltför stora stress- och smärtsymptom, så kan det bästa alternativet vara att komma bort för en stund, få andrum och tid att se på saken utifrån. I ett sådant läge kan en tid på stressrehab vara att rekommendera. Till en sådan rehab kan man komma via landstinget om man får en remiss.

Många rehabkliniker fungerar så att man är där ett visst antal dagar i veckan, ofta fyra-fem dagar, och sedan åker man hem under helgen. Det innebär att man under helgen kan få använda sig av de redskap man har samlat på sig under veckan, samtidigt som man får tid att komma bort från vardagen och reflektera över sin situation. På rehabkliniken får man ofta ta del i fysiska aktiviteter, som är stärkande mot stress och som hjälper till att mota bort värken. Dessutom har man samtalsgrupper, där man diskuterar vad man kan göra för att motverka stressen i vardagen och hur man ska gå vidare när rehabperioden är slut.

Men hur kommer man då till en rehabklinik? Här gäller det att ta kontakt med sin läkare för att sätta igång en utredning, så att en remiss kan skrivas.

Om du räknas till Stockholms landsting och har blivit remitterad en behandling för stress och smärta, så kan du själv välja att förlägga den på Rygginstitutet stressrehab Stockholm, självklart förutsatt att det finns plats under den period du vill komma dit. Det finns även ett antal andra smärt- och ryggkliniker som är godkända för den här typen av rehabilitering i Stockholm med omnejd. Kommer du från övriga landet och vill ta dig till en specifik klinik kan det vara bra att ringa till den klinik du vill komma till och fråga dem om råd om hur du går till väga — de har oftast tips och råd, eller kan kanske rekommendera en annan klinik i ditt landsting som de vet är bra. Skulle du till exempel bo i Västernorrlands landsting, kan en klinik som Rygginstitutet rekommendera dig till Ryggkliniken Sundsvall istället, som är deras systerklinik i just Västernorrland. Vill du veta mer om Rygginstitutet kan du ta kontakt med dem via deras hemsida.