Emil Säll

Emil Säll

ointressant tunneltågförare med egen firma och en politisk agenda (inget av ovanstående har med varandra att göra. (jo det har det nog.)) se även @sallmedia