Այն մասին թե ինչ հոբբի ւնես նա պատասխանեց այսպես՝

-ես մեծ հոբբի ունեմ տարբեր հավաքածուներ հավաքել։Շատ եմ սիրում խմիչքների հավաքածու հավաքել։Այն մասին թե ինչ հոբբի ւնես նա պատասխանեց այսպես՝

-ես մեծ հոբբի ունեմ տարբեր հավաքածուներ հավաքել։Շատ եմ սիրում խմիչքների հավաքածու հավաքել։ունես այնպիսի իր որ միշտ քո հետ է

Այո ունեմ դա իմ փղիկն է դա իմ սիրելի իրն է

2)կպատմեք մի քիչ այդ փղիկի մասին

Դա իմ հավատարիմ իրն է։Նա միշտ իմ հետ է թե ուրախ և թե տխուր պահերին։ երբ ես գտնվում էի ՌԴ-ում այնտեղից իմ միակ հուշն է որ ես բերել եմ։

3)Ինչ որ իր կա որ դու տխրում ես տեսնելիս

Այո կա դա իմ շան ատամն է ինչքան էլ տարօրինակ թվա դա այդպես է

4)կպատմեք այդ մասին

Ամեն առավոտ երբ ես արթնանում էի նա իմ կողքին պառկած է լինում և ես նրան սիրում եմ և հանկարծ տեսա որ նրա վրա իր ատամն էր ես այդ ատամը պահւմ եմ մինչ օրս շատերն են ասել որ ես թափեմ այն բայց ես այն պահւմ եմ և ամեն անգամ տեսնելիս հուզվւմ եմ։

-ես մեծ հոբբի ունեմ տարբեր հավաքածուներ հավաքել։Շատ եմ սիրում խմիչքների հավաքածու հավաքել։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.