2-månaderskontroll av företagar-Emily

Här delar jag med mig av några lärdomar från mina första två månader som egenföretagare. Om du vill lära dig av mina insikter (man måste ju inte göra alla misstag själv) så finns en fråga efter varje punkt som du kan fundera på.

 • När jag träffar nya människor ska jag inte beskriva mig som konsult. Dels för att det säger ytterst lite om vad jag gör och dels för att många associerar “konsult” till långa heltidsuppdrag och “resurskonsultande”. Om jag istället berättar att jag är verksamhets- och affärsutvecklare, eller jobbar med målstyrning, eller en annan vinkel som är relevant i sammanhanget, får människor en mer rättvisande bild av vad jag gör. Och sannolikheten att jag får uppdrag som matchar det ökar.
  Hur brukar du presentera ditt företag eller jobb, och ger det människor den bild av dig som du vill att de ska ha?
 • Det är inte dåligt att vilja ha kortare, fokuserade uppdrag. Jag passar på att tacka min fd kollega Yamina som hjälpte mig inse att jag inte behöver be om ursäkt för att jag inte vill gå in i långa heltidsuppdrag, utan att det finns positiva sidor i att vilja fokusera på behov och leveranser snarare än stora mängder fakturerbara timmar.
  Hur vill du helst jobba — oavsett om du är företagare eller anställd? Och på vilket sätt är det en styrka?
 • Att det är vansinnigt obehagligt och vansinnigt givande att filma sig själv. Som en del av den coachutbildning jag går, filmar jag klientsamtal (efter klientens godkännande, needless to say) för att kunna utvärdera min insats efteråt. Jag rekommenderar alla att filma sig någon gång i ett möte eller vid ett framförande för att upptäcka vad du är bra på och vad du enkelt kan sluta med (jag själv har exempelvis noterat att jag nickar mycket, ofta och tydligt för att visa klienten att jag är med, att jag fattar, men när jag tittar på filmerna blir jag blir alldeles stressad av det ständiga nickandet).
  Finns det något tillfälle framöver då du skulle kunna slå på filmkameran på t ex laptopen och spela in dig själv under ett möte eller en presentation, för att sedan kunna ge dig själv feedback?
 • Det är svårt att fylla kalendern med säljmöten om man bokar möten lite planlöst. Jag kan inte påverka andra människors kalendrar och inte heller transporttiden för att ta mig till olika kunder, men det jag kan göra är att avsätta ett gäng dagar varje månad då jag ägnar mig åt säljmöten. Inte huggna i sten men jag ska ge dem som första förslag. Det ger mig möjligheten att ha andra dagar då jag helt slipper restid och kan leverera fokuserat till befintliga kunder. Det här ska jag börja med direkt i höst.
  Kan du införa “öronmärkta” dagar eller temadagar för att kunna jobba mer effektivt?
Like what you read? Give Emily Rosenqvist a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.