Sign in

Student • Bogazici University Computer Engineering • emindeniz99.com

Bu yazımda elinizdeki telefon numaralarıyla bir whatsapp grubu oluşturmanın bildiğim en kısa yolunu paylaşacağım.

Bundan ( bu yazıyı 2020 Ekim’de yazıyorum) yaklaşık 2 sene önce yönetiminde yer aldığım Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec’te etkinlikler veya oryantasyon için whatsapp grupları açmamız gerekiyordu. Ve bunu yaparken tek tek kişileri rehbere ekleyip sonra bunları gruplara eklemek gerekiyordu. Bu kısım her kişi için contact oluşturup eklemek, 100lerce vcf ve 3 dokunuş ile olsa bile bunları silmek de aynı zahmeti oluşturuyordu. kişi başı yaklaşık oluşturma( 3 dokunuş), ekleme 1 dokunuş, silme ( 3 dokunuş ) dersek ve bu geçişler arası animasyonu da düşünürsek oldukça vakit…


Gmail ve Yandex.Connect

Merhabalar, bu yazımızda öncelikle Yandex’deki kurumsal hesabınızın maillerini Gmail üzerinden nasıl yönetebileceğinize değineceğiz. Ardından da sizin Yandex mailinizle paylaşılan Google hizmetlerine ( Google Drive, Sheets, Documents vb.) nasıl erişebileceğinizi göstereceğiz.

Yandex Mailinizi Nasıl Gmail’inize eklersiniz? ( Mail hizmeti için)

  1. YÖNETİCİNİZİN YANDEX MAIL ÜZERİNDEN YAPMASI GEREKENLER

Öncelikle Kurum yetkilinizden Yandex.Connect arayüzüne girip Yönetim sekmesinden Tarifeler ve Servisler → Mail → Protokollerden POP ve IMAP izinlerini vermelerini isteyiniz. Zaten varsayılan olarak açıktır.

Emin Deniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store