FujiFilm Neyin Kafasını Yaşıyor !

Emir Uzun
Emir Uzun
Apr 16, 2016 · 3 min read

Böyle bir başlık attıktan sonra Fuji’yi yerden yere vuran, kocaman DSLR makinaların ne kadar iyi, bu ufak minik sensörlü “retro” makinelerin ne kadar da yetersiz olduklarını sayıklayan bir yazı okuyacağınızı sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Durum hiç de öyle değil !

Artık Fuji’de ne içiyorlarsa diğer DSLR üreticileri de bir an önce “o” merete başlamaları gerek. Bana bunu düşündüren yakın zamanda piyasaya sürülen “aslan” Fujifilm X-Pro 2 değil, uzunca bir zaman önce satışa sürülen “point-and-shoot” sınıfından “minnoş” Fujifilm X-30.

engineers in nikon getting taşşak with customers.

Yeni Favori Makinem FujiFilm X-30.

Olay eşimin de kullanabileceği, çocuğu gezdirmeye giderken yanımıza alabileceğimiz, mümkünse hafif ve retro bir makine ihtiyacı ile başladı.

ihtiyacı kes

Tabi ki fiyatının da ekonomik olması gerek, öyle çok pahalı olursa “la bu paraya Nikon’a şu lensi alırım “ derim sonra. Baktım hem retro hem ekonomik hem de sabit lensli en yakışıklı makine x-30; dedim alıyorum.

Bir “Fuji Fan Boy” Olan İlker Işık’ı da yanıma alarak Fuji’nin Sirkeci’deki dükkanına gittim. Tam da Sony Shop’un karşısı ha. Kapıları bile aynı hizada. İki rakip karşı karşıya ama Fuji’nin dükkan kalabalık, içerisi müşteri dolu. Karşı tarafta “onurlu bir yalnızlık” durumu var.

Özlediğimiz Esnaf.

İndirim felan yaptılar diye demiyorum, bu aralar Fuji’nin neden bu kadar çok konuşulduğunu bu dükkanda çok net görüyorsunuz. Bence diğer markaların da bu modeli örnek almaları lazım. Her makine ve her lens çok ulaşılabilir durumda bu dükkanda. Hangi makineyi merak ediyorsanız hemen deneyebiliyorsunuz. “abi şu lense de bakem mi” dediğinizde gayet güler yüzle hemen denetiyorlar. Mümkün olduğu kadar ürün denetmek gibi bir “fetiş” durum olabilir. Sokak workshopları, tur otobüsleri felan var. Diğerlerinde yok !

Sadede Gelirsek…

Bu yazıyı yazmamın asıl sebebi “minnoş” x-30'u denemeye başladığımda hissettiklerim. Hissettiğim şuydu; “Şuncacık makinede bunca ince düşünülmüş özellik varken bizim DSLR’lerde niye yok amk”.

Neden giriş seviyesi bir makinaya elin adamı bu kadar inovatif özelliği koyarken bizim Nikon her sene aynı makineyi çakıyor ?

Canon’da aynı merak etme.

X-Pro 2'yi de denettiler, o kısma girmeye gerek yok, zaten herkes biliyor. Fujinin gittiği yol doğru ! Kısa zamanda aynasız makinalarını piyasaya kabul ettirdiler. Yakın zamanda orta format bir Fuji bile konuşuluyor. Bizim şişman çocuklar Nikon ve Canon bu trende ayak uydurmazlarsa işleri zor gözüküyor.

ince düşünülmüş özellikler ne la ?

Okur musunuz bilmem ama Fuji X-30 için ayrı bir inceleme yazacam, onuda bitince paylaşırım.

Emir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade