Վերնագրի տեսակներ


Լուրային վերնագիր մահացել է հայտնի երաժիշտ

Բառախաղ նա ով փորցում է չի պարտվում

Բլոգային վերնագիր Եթե մարդ հակում ունի երաժշտությանը ապա կարուղ է նվագել մինչեւ մահ

Ուղիղ խոսք Քըրք Քըրքոյան « Դու մեղավոր չես երբ երբ ծնվում ես աղքատ մեղավոր ես երբ մահանում ես աղքատ»

Թվով վերնագիր հայտնի երաժիշտը գտել է իր Տատիկը 200 ամյա ջութակը

Ստահոդ վերնագիր Ուշադրություն! նա խելագարվել իր իսկ հորինաց երաժշտությունից

Like what you read? Give Emma Kharatyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.