Matrix Gerçek Oluyor

2000’leri sallayan, hem sinema dünyasına, hem de bilimkurgu dünyasında çığır açan Matrix gerçek oluyor.

Bu büyüleyici dünyayı gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen firma ise İngiliz Improbable firması. Sanal gerçeklik ve bilgisayar oyunları dünyasında kullanılması için hayata geçirilmesi planlanan proje ile farklı sanal dünyalar oluşturulması planlanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gazeteye konuşan şirket CEO’su Herman Narula hedeflerinin sanal kentler yaratmak olduğunu belirtiyor: “İşin özünde Matrix’i kurmak istiyoruz”

Projeye ayrılan bütçe ise oldukça yüksek bir rakam. 500 milyon dolarlık yatırım yapılan proje için özel çalışma takımları da atandı.

Like what you read? Give emoji a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.