Because of the covid-19 pandemic showing itself worldwidely, the number of companies who apply for concordat which came up instead of the postponement of bankruptcy rised highly. In this process employees of employers who can’t pay the wages because they are going through an economically difficult period, can benefit from the Wage Guarantee Fund (WGF).

About this topic the regulation no. 27272 Wage Guarantee Fund Regulation issued by the Turkish Employment Agency has given a definition of receivable wage as ‘’…The receivables of the employee arising from the employment relationship and the receivables of the employer regarding the basic wage for a maximum of three months, which was not paid before the difficulty of payment because of application for concordat, taking a certificate of insolvency, bankruptcy or postponement of bankruptcy…’. The WGF, which is established for this purpose consists of 1% of the annual total payments made by employers as unemployment insurance premium. …


2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs (COVID-19) küresel sorun haline gelmiştir. Bilindiği gibi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilmiştir. 10 Mart 2020 tarihinden itibaren ise ülkemizde ilk vaka görüldüğü vatandaşlara bildirilmiş olup, hızla etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu durum dünya ülkelerini olduğu gibi, bizim ülkemizi de her alanda olumsuz olarak etkilemektedir. Bu kapsamda sorunlardan biri de iş hayatının nasıl etkilendiği, işverenlerin ve işçilerin hukuki sorumluluklarının neler olduğudur. Bu yazımızda işverenlerin yükümlülükleri, işverenlerin hukuki sorunlar ile karşılaşılmaması adına kullanılabilecek yöntemlerden bahsedeceğiz.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, işçilerin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Aynı kanun ile işverenin yükümlülükleri de ayrıntılı olarak açılanmış olup bunlar; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenerek uygunsuzluk bulunması halinde giderilmesini, risk değerlendirmesi yapılması veya yaptırılması, çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun göz önüne alınması, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alınmasıdır. İşveren kanunda sayılan yükümlülüklerini yerine getirirken bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir ki bunlar da; risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek ve çalışanlara uygun talimatlar vermektir. Kanun metni ile sayılan yükümlülük ve ilkeler kapsamında işverenlere önerilerimizi aşağıda sıralamaktayız. …


Giriş

Blog yazımız, uzun süredir konuşulan ve gün geçtikçe kullanım alanları artan kripto para birimlerinden Bitcoin hakkındaki tartışmaları hukuki açıdan incelemektedir. Temel amaç Bitcoin’in teknik niteliklerinden ziyade hukuki mahiyetiyle ilgili analizler yapmak ve uygulanacak hukukun sonuçlarını tartışmaktır. …

About

Çakıroğlu Hukuk Bürosu

Çakıroğlu Law Firm was established by Attorney Ömer Emrah Çakıroğlu in İstanbul.

Get the Medium app