İnternet Kısıtlılığı — Şaka Değil.
Gamze Yılmaz
21

Bu uzun sitem dolu yazının ardından, ters köşeden bir-iki ekleme de ben yapayım. İçeriği tıkalı internetin sunduklarıyla yetinenler, araştırma kısmına geçemeyip veya araştırmayı yanlızca internet olarak görerek, birileri tarafından yazılan algoritmaların sonucunda “Vay be nasıl bildi”, “Bu gerçekten muhteşem” nidalarıyla beğeni butonlarını aşındırırken, mevzunun şekli tam da burada değişiyor.

O özene bezene yazılmış algoritma “hmm bu eleman bunu beğendi; Ayrıca bunları da beğenmiş” diyerek kendi havuzunu oluştururken, elemanın görümcesinin ziyarete gelmiş olma ihtimalini, ya da o beğeninin aslında albümün kapağına yapılmış olmasını çözemiyor maalesef.

Geride bizi bekleyen bu özgürlüğün arasında birbirimizin kopyası insanlara dönüşüyoruz bir şekilde.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.