Çok güzel bilgilerle dolu bir inceleme olmuş elinize sağlık.
Sercan Solmaz
1

Olumlu yorumunuz için çok teşekkürler =) Başlığa gelince, ben yazıyı 30 Nisan’da yazmıştım ancak Medium Türkçe editörlerinin okuyup onaylamaları normalden biraz daha uzun sürünce ilk inceleme ünvanını kaybetmiş oldum.

Like what you read? Give Emre Aksoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.