Girişim ve Pazarlama Strateji

“Yeni Pazarlar İçin”

Eğer yeni bir pazar yaratıyorsanız konumlandırma şirketin nasıl farklı olduğu üzerine kurulamaz zira tanım gereği yeni pazarda kıyaslama yapabileceğiniz başka rakipler yoktur.Dolayısı ile yeni bir pazarda şirket konumlandırması vizyon ve tutku üzerine kurulur.”Dünyada ters giden ama sizin düzeltmek istediğiniz şey nedir?” ve “Şirketinizin değiştirmeye çalıştığı şey nedir?” sorularına cevap vermelisiniz.Airbnb hotel/motel/yatak ve kahvaltı kavramlarını “kişiden kişiye” servis hizmeti ile yeniden icat etmiştir:Yabancıların evlerinde kalmak isteyenler ile kendi evlerini misafirlere açmak isteyen insanları bir araya getirmiştir.

Yeni pazarda şirket konumlandırdıktan sonra ürünü konumlandırmak çok kolay olacaktır.Yeni ürünün özellikleri hakkında yaygara koparmak anlamsızdır zira insanların bunu anlayabileceği bir kavram henüz ortada yoktur — kıyaslanabilir ürün yoktur- ve insanlar ne anlattığınız hakkında bir fikir yürütemez.Eğer Airbnb servisini “89 dolar “ veya “bir yabancının yatağında uyuyun” diye konumlandırsaydı hiç kimsenin ne anlatmak istedikleri ile alakalı en ufak bir fikri bile olmayacaktı.Bunun yerine Airbnb konumlandırma tanımı için “paylaşım ekonomisi” ifadesi kullandı ve iki tarafın da bu ekonomik yapıdan fayda sağlayacağını anlatmış oldu.

“Mevcut Pazarlar İçin”

Eğer mevcut bir pazara giriyorsanız şirket konumlandırmasının nasıl farklı ve güvenilir olduğu üzerine farkındalık yaratması gerekir.Aynı şekilde vermeniz gereken bir diğer mesaj da müşterilerin önemli olduğunu düşündükleri bir sorunu ürünün nasıl çözdüğü anlatılmaktır.Apple akıllı telefon pazarına girdiğinde insanlar şirketin Ipod üreticisi olduğunu biliyorlardı ama akıllı bir telefon satacağını da öğrendiler.

Şirket konumlandırmanızı seçtiğinizde bunu ürün konumlandırması takip eder.Mevcut pazarda kıyaslanabilir ürünler olacağı için ürün konumlandırması tipik olarak ürünün diğer ürünlerden mevcut rekabet eksininde nasıl farklı olduğunu ifade eder.Mevcut bir pazardaki farklılığı ifade etmek üç şekilde yapılabilinir:

Ürün özellikleri açısından farkı tanımlarsınız (daha hızlı,daha ucuz,daha küçük,yüzde 30 daha fazla performans gibi),

dağıtım kanalı açısından farkı tanımlarsınız (30 dakikada pizza teslimatı,eve teslimat,en yakın bayimize gidin,kendi kendinize web de yapın gibi)

veya servis açısından tanımlarsınız, (beş yıl garanti,50.000 km garanti,90 gün para iade garantisi,ömür boyu garanti gibi.)

Bir diğer yöntem de müşterilerin arayış içinde oldukları sorun çözümü tanımına ürünün ne kadar uyumlu olduğunu göstererek yapılabilinir.

“Kopya Pazarlar”

Henüz ülkenizde yapılmamış (dil,kültür veya yasal açılardan)bir işi ABD pazarından kopyalamak geçerli bir iş stratejisidir.Kopyalar genelde,Çin,Rusya,Brezilya,Hindistan ve Endonezya gibi büyük şirketlerin hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu ekonomilerde (100 milyondan fazla nüfusu olan ülkeler) görülür.

Şirket konumlandırmanız sizin ne kadar farklı olduğunuz üzerine kurulamaz zira bu alanda ülkenizde kıyaslanabilir başka bir firma henüz yoktur ama geleceği tahmin edebiliyorsanız öyleymiş gibi yapabilirsiniz.ABD pazarındaki benzer firmaların nasıl konumlandığını zaten biliyor olacaksınız.Onları kopyalayın.

Aynı şey ürün konumlandırması için de geçerlidir.İlk kez pazara çıkan bir ürün için özellikleri anlatmanın sonuçları önceden tahmin edilemez zira pazarda insanların bu özellikleri anlamak için kullanabilecekleri temel bilgiler,tanımlar-kıyaslanabilir ürünler yoktur.Müşteriler neyden bahsettiğinizi anlamayacaktır.Ancak yine bir medyum gibi davrabilirsiniz.ABD pazarındaki benzer ürünün konumlandırma durumunu zaten bildiğiniz için aynısını kendi pazarınıza kopyalabilirsiniz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.