Nesnelerin İnterneti(Internet Of Things) Ticari Etkileyebilir.

“internet of things” (IoT) konsepti gelişmenin başlangıcında ancak patlamanın eşiğinde. Gelişimi daha yeni bir olgu bağlamında ele alırken, bu kavram halk bilincine erişene kadar IoT evreninin çok daha fazla yinelemesi gerekmektedir.

Öyle bile olsa, tüketiciler, cihazlar ve şimdi daha bir çok şey birbirine bağlı hale geldikçe, ticareti etkinleştirmek için araç olarak kaldırabilir olanakları artık sonsuzdur. Ticaretin, buzdolabı, çamaşır makinesi veya otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarına dahil edilmesi için taşınabilir tüketici cihazlarının ötesine geçmesiyle, zamanla ticaret cihazı olarak bir akıllı telefon fikri eski haberlere dönüşebilir.

Aşağıda, IoT döneminde ortaya atılan en umut verici dijital ticaret fırsatlarından iki tanesi bulunmaktadır:

(1) Günümüz dijital tüketici için daha verimli bir sipariş yerine getirme ile sonuçlanan iyileştirilmiş lojistik

“internet of things” teknolojisi, perakendecilerin daha fazla çevrimiçi satın alan günümüz tüketicilerinin taleplerini daha iyi karşılayabilmeleri için gerçekleştirme süreci boyunca daha fazla görünürlük sağlıyor. Bu tür teknoloji, şirketlerin bir sipariş verildiği andan itibaren tüketicinin kapılarına ulaştığı sırada siparişleri izlemelerini sağlar. Malların her nerede olursa olsun otomatik olarak bulunabilmesi için her stok envanteri bir yönetim sistemi aracılığıyla izlenebilir.

(2) Dayanıklı mallar için ürün yenilemesi gibi bazı ticaret özelliklerinin otomasyonu

Birçok dayanıklı mal ürününün, özellikle deterjanlar, kumaş yumuşatıcılar veya yazıcı mürekkebi gibi sürekli yenilenmeleri gerektiğinden sipariş verme sürecini otomatikleştirmek için bir fırsat vardır. Abonelik hizmetleri, bir ailenin bir perakendeciden gelen belirli öğeleri ne sıklıkta sipariş ettiğini ölçerek bu süreci hızlandırmaya başladı. “internet of things” tüketimin dayanıklılık iyiliği içinde daha doğru bir şekilde ölçülmesini sağlayabilir. Whirlpool ve GE Appliances, sarf malzemelerinin tüketime göre otomatik olarak yeniden sıralanmalarını sağlamak için Amazon’un Dash Replenishment Service kendi cihazlarına entegre etti.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Like what you read? Give Emre Elci a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.