www.ninasimone.com

Bildiğimiz adı ile Nina Simone kilisede ilk piyano çalmaya başladığında ailesinin arka sıralarda oturtulmasını gördükten sonra öne alınmalarını, yoksa çalmaya devam etmeyeceğini söyler. Küçük bir kızın ilk defa pozitif ayrımcılığa bu şekilde sebep olmasına inanabiliyor musunuz? Hem de kilise’de büyük rüyaların gerçeğe dönüştüğü Amerika’da…

Miss Simone, Martin Luther King ile birlikte sivil direnişin öncüsü olarak şarkılar yazar, söyler ve inandığı değerlerin peşini bırakmaz, siyahların içinde bulunduğu duruma sebep olan toplum düzeninin değişmesi gerektiğini vurgular! Aktivist hareketin sembolü haline geldikten sonra elinden geleni de arkasına koymaz ve şaşırtıcı ama bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıp görevini yaptığını da düşünmez!?

“Kahrolası Misisipi” şarkısında…


www.ninasimone.com

Nina Simone, more widely known as, says that when she first plays the piano in the church, after seeing her family sitting in the back row, she will come to the forefront, or she will not continue playing. Can you believe that a little girl experienced positive discrimination by that way for the first time in her life? Over and above, in the church, and in U.S. where big dreams come true…

With Miss Simone Martin Luther King, as a pioneer of civil rights movement, she writes, sings and pursues the values ​​that she believes in; she emphasises that the…


(lucian alexe — unsplash)

Estetik kelimesinin Yunanca “duyular” anlamına gelen “Aiesthesis” sözcüğünden yola çıkarak ilk olarak A. Baumgarten tarafından kullanıldığını biliyoruz. Günümüzde ise tüm kavramların içinin boşaltıldığını ve veya şekil değiştirdiğini gözlemlemek zor değil. “Estetik” kelimesi neredeyse her cümle içinde karşımıza çıkar oldu. Kavramlar ekonomik kaygılar ile güncelleniyor, yenileniyor örneğin; Nikolaj Tesla yıllarca elektrik konusunda sarmal bobinler ile devrim yaratacak nitelikte buluşlara imza attı, günümüzde kullanılan hatta geleceğin teknolojisinde bile yer alan birçok yeniliğin altında imzası bulunuyor. Şu an kullandığımız arama motorlarına Tesla yazmaya başladığımızda sonucu tahmin etmek zor değil, muhtemelen bir otomobil görseli ya da bir kahve satıcısının özel karışımı ile karşılaşacağız. …


Mona Lisa Pic. downloaded from Pixabay

Televizyon reklamlarını dizi-film arasında severek izlediğimiz zamanlardı, jenerik müziklerinin nakaratlarını söyler dururduk gün içinde. Reklamlar diğerlerinden “10 kata kadar güçlü” olduğunu iddia ettikleri pillerini ile robotik karakterlere davullar çaldırıp triathlon koşturuyordu. Her robot bir öncekinden agresif ve dev idi fakat bir o kadar da yakışıklıydı! Teknolojinin gelişmesi ile animasyon karakterler hep bir önceki render’dan daha canlı ve güçlü idi. Koşuyor zıplıyor atlıyor, cross fit aletlerini bir yukarı bir aşağı indirip kaldırıyordu. Uzun yolda az, akşam trafiğinde de hiç yakmıyordu. Saat yönünde yaptığı her hareket 10 puanı hak ediyordu cidden. Sürekli bu pili al, pil al, pil aldın mı keywordleri kodlanıyordu…


Yerli ve milli otomobil girişimi sayesinde Pininafarina ismini tüm Türkiye öğrendi. Oysa Pininfarina neredeyse 100 yıla yakın bir geçmişe sahip ve Türkiye’de daha önce çok yakın bir tarihte İstanbul Havalimanı’nın kulesini tasarlamıştı.

1930’lu yıllarda Torino İtalya’da otomobil tasarımcısı Sergio Pininfarina tarafından kurulan Pininfarina dünyanın hemen hemen her coğrafyasında karşılaşabileceğiniz otomobil markalarının koleksiyonluk tasarımlarını çalışmıştır. (Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Mitsubishi, Chevrolet, Honda, Ford)

Günümüzde ise proaktif otomobil tasarımlarının yanı sıra tekstil ürünleri, mobil telefon, kahve makineleri, bisiklet, diş fırçası, ayakkabı gibi hızlı tüketilen ürünlerde de imzaları bulunuyor. …

Emre Ezelli

Sculptor, Designer, Creative/Art Director — www.emreezelli.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store