Kendimizi Geliştirme Üzerine

Yıllar boyunca eğitim gördükten sonra iş hayatına atılmaya çalışıyoruz. Peki, ünvanımız olmasına rağmen yapacağımız işe ne kadar hazırlıklıyız? Bunun yanıtını şimdiye kadar başvurduğum iş ilânlarından ve gittiğim iş görüşmelerinden öğrendim.

Bir iş ilânına bakarken aranan tüm özellikler olmasa da “bu iş tam bana göre!” diyoruz. İş görüşmelerinde ise bazen insan kaynakları uzmanının sorularında bocalayabiliyoruz. Fakat bunların arasında kendimizi bir sonraki iş ilânına ve iş görüşmesine hazırlayabilmek ve dolayısıyla kendimizi geliştirmek adına eksik olan nitelikleri göz ardı edebiliyoruz. İşte bu göz ardı ettiğimiz nitelikler aslında bizim daha ileride gelişmemizi ve profesyonel olarak iş yapmamızı sağlayacaktır. Örneğin, bir programlama dilini tamamen öğrendikten sonra (tamamen öğrenmek: veri yapılarını iyi bilmek) o dile ait framework ve kütüphaneleri de öğrenip, daha iyi bir yazılımın geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Bunlarla birlikte en güncel teknolojileri takip ederek bilişim gündeminden haberdar olacak, böylelikle yöneltilen sorulara da daha net ve ayrıntılı yanıt verilebilecektir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.