Mi Band 2 ile Bir Ay
Cemil Özkebapçı
114

merhabalar daha alalı 1 gün oldu cihazı gayet memnunum ama anlayamadığım bir konu var 5 10 dk da bir bileklikte ‘mi’ bildirimi geliyor acaba sebebi ne olabilir telefona bakıyorum orda hiç birşey görunmuyor

Like what you read? Give Yunus Emre AKALIN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.