Nic to Nic

I co, panie Stefanie?
Nic.

Jak mam to rozumieć?
Proszę pana, Nic to Nic. Próżno szukać czegoś Mniej, a tym bardziej czegoś Więcej. Proszę zrozumieć, że w tym, czym jest Nic, nie ma miejsca na Cokolwiek. W tej przestrzeni brak jest pełnią, a pełnia brakiem. Jeśli Coś pan w niej umieści, to w tej samej chwili ona zniknie. Początek zjadany jest przez koniec. Prawdę mówiąc, początek jest już końcem, a koniec początkiem.

Panie Stefanie, odnoszę wrażenie, że pan drwi ze mnie. Ot, bezsensowne teoretyzowanie! Słusznie, zgadzam się, bo gdy zaczynamy opisywać, dookreślać czym jest Nic, to skazujemy się na więzienie zbudowane z Czegoś. Rodzimy się w tym więzieniu i w nim umieramy. Otwarcie na Nic to bieda w bogactwie, rozumienie, że im Więcej, tym Mniej.
 
Panie Stefanie, zaczynam gubić się w tym czymś, co według pana jest niczym.
Drogi kolego, nie może się pan zgubić w Czymś, czego nie ma. A tym bardziej odnaleźć się w tym, czym jest Nic.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.