Tre apptrender under 2016

En appstudio
Jan 14, 2016 · 4 min read

Nytt år och som vanligt är det många som ser fram emot alla nya spännande produkter och appar som kommer visas upp under året. Vi på En appstudio blickar in i spåkulan och förutsäger tre apptrender som vi tror kommer att börja gro under år 2016.

Trend 1. Appar med passivt UI.

Image for post
Image for post
Appar som fungerar när telefonen är i låst läge blir vanligare 2016.

När det gäller UI/UX har vi sett många trender komma och gå sedan den första iPhonen släpptes 2008. De senaste åren har även inneburit en radikal ökning i skärmstorlek för de flesta mobiler, vilket tvingat många UI-experter tillbaka till ritbordet. De största trenderna de senaste åren har varit Apples iOS7-minimalism med ljusgrå text på vit bakgrund och Windows Vista-vibbar, samt Googles Material Design-linje som också introducerat flat design i mobilvärlden. Båda har haft sina för- och nackdelar och vi tycker själva att hamburgermenyn (tre streck-ikonen), notiscenter och röststyrning har varit de starkast lysande stjärnorna på UX-himlen. Under 2016 kommer early adopters dock få smaka på en helt ny trend, nämligen passiva gränssnitt. Detta kan bäst förklaras med att appen jobbar när mobilen är i låst läge och skärmen är av. Kanske innebär detta att avancerade appar med mycket djup, som Sonos eller Facebook, kommer tänka om och fundera på vad som kan automatiseras i appen. Vad som kan göras utan att användaren måste trycka på en massa knappar och bläddra i menyer. Att ta upp telefonen ur fickan för att göra något kommer snart kännas väldigt gammalmodigt.

Passiva appar kommer i första hand introduceras i samband med hårdvara. Philips har gjort ett litet test med bland annat ett GPS-stängsel till sin smarta belysningsarmatur med namnet Philips Hue. Det självklara är att styra och interagera med sitt (snart) smarta hem utan att ta upp mobilen ur fickan. Men riktigt spännande blir det när vi kan integrera passivt med saker som vi inte själva äger, som gatubelysning, postlådor, skyltfönster eller spegeln på H&M. Trenden går hand i hand med en annan viktig tekniktrend som kommer under 2016.

Trend 2. Bluetooth Smart (BLE).

I och med introduceringen av Bluetooth 4.0-standarden blev nästa generations energisnåla och passiva kommunikationsteknik tillgänglig för den breda massan. Tekniken som kan användas upp till två år på en enda laddning är det riktiga svaret på alla Internet of Things-drömmar. Allt från hemmasnickare och startups till storföretag kommer nu börja använda tekniken som bara kostar några hundralappar per chip. De strömsnåla chippen fungerar nästan exakt som en digital nyckelbricka som många idag använder för att låsa upp med hemma eller på jobbet.

“Knappen kan på några sekunder kan kopplas till en funktion i en app”

Skillnaden är att tekniken räcker upp till 30 meter och är tvåvägsriktad istället för envägs som våra nyckelbrickor. Det gör att man kan koppla en liten funktion till chippet. I början kommer vi mest få se chippen användas i smarta lås, armaturer och på andra platser där man vill styra eller mäta något. Men snart kommer chippen sys in i kläder eller gjutas in i husgrunder. Kanske har du redan testat tekniken som bland annat användes av ett svenskt bolag i en smart liten knapp vid namn Flic. Knappen kan på några sekunder kan kopplas till en funktion i en app och sedan starta eller stoppa en spellista, skicka ett SMS eller ta ett foto mm. Eller har du läst om femtonåringen som sydde in ett Bluetooth Smart-chip i sin alzheimerssjuka farfars strumpor så att han kunde bli väckt om hans farfar gick i sömnen. Kanske kommer vi till och med få se några IKEA-produkter med tekniken inbyggd under 2016, vem vet?

Läs mer om BLE: https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-technology-basics/low-energy

Trend 3. Mobil e-handel (eller Apphandel).

Image for post
Image for post
Gårdsrosteriet har hela säljkanalen i sin app för iPhone och Android.

Den sista trenden vi tror kommer att blomma ut under 2016 är mobil e-handel eller apphandel som vi väljer att kalla den. Pinchos och andra restauranger visar att konceptet fungerar i praktiken, men varför stanna där? Mobilanpassade sidor kräver internetuppkoppling och en inloggning för att kunna beställa. Men det kommer inte vara de traditionella e-handelsbutikerna som blir först att hoppa på denna trend. Många e-handlare har nämligen investerat mycket pengar och tid i sina nuvarande e-handelsplattformar, investeringar som i många fall inte gett avkastning ännu. De som istället kommer vara först tror vi är grossisterna som kanske fortfarande tar emot beställningar via telefon eller e-post. Här finns en möjlighet att spara stora pengar på kostnader som andra branscher skurit i för länge sedan. Kunderna kommer i första versionen beställa sina produkter via en app, istället för att ringa in beställningen. På sikt kommer lösningarna anpassas och automatiseras, kompletteras med uppmaningar om att kundens varulager börjar ta slut eller prata direkt med butikernas kassasystem. Konceptet har funnits länge i franchisevärlden, men många grossister skickar fortfarande runt sina säljare med papperskataloger. Vi tror att apphandeln börjar bli redo för den breda massan eftersom mobil e-legitimation blivit trendigt. Detta är fortsättningen på den trenden, tillsammans med de första mobila betalningslösningarna som idag faktiskt fungerar. Kommer Klarna eller Swish vara först ut att ta upp kampen med Visa på allvar?

Vill du veta mer om hur ditt bolag kan dra nytta av de senaste trenderna och tekniken? Kontakta oss på En appstudio så berättar vi mer. Läs mer på enappstudio.se

// Robin Kochauf, Programmerare på En appstudio

Image for post
Image for post

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store