EBABİL MARŞI

bir huzur var bilirsin
kendini görmediğin aynaların yüzünde
ve bir korku usulca içini buruştur
organik titreşimler barındıran taşlardan
sonra bir ses şairin edeple törpülenmiş

“ölüm mü korkutacak ebabilleri
davet varken gökten yere uzanan
burnundan ateş kusan demir filleri
susturacak akmaya heves eden kan”

işaretten bir fişek tizleşen avaz
sana bir hasret kalır saçlarını süslersin
nam kalır kaya gibi yerden yükselmiş
keder kalır çekilip akşam sofralarına
yetimler arasında paylaştırdığın

“başka işim bilmeden havsalamız dar
şehit diyelim sana bu olsun senin adın
yetmiş iki lehçede ezber etsin çocuklar
desinler işte bura ahir yurdu İslamın”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.