Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
30428

Büyük ölçekli Türk firmaları rahata alışmışlar özellikle internet servis sağlayıcıları ve gsm operatörleri, bana sırtlarını devlete yaslıyorlar, hizmetlerine yüksek ücret alarak vatandaşı yolukluyorlar.

Bu mentalite ile rahatlığı bırakıp “ar-ge” gibi alanların olduğu bir pozisyona kayıp kendilerini neden zora soksunlar? sokmazlar diye düşünüyorum.

Ülkemizde “üst” düzey zeki yazılım üretecekler var mıdır? Kesinlikle vardır, %50'si kadarı muhtemel Google vb. gibi firmalardadır, Amerika’ya taşınmış bu “ülkenin” gereksiz “günlük” yaşam stresinden kurtulmuşlardır.

Neden böyle bir yazılım çıkartamıyoruz? Kaçımız ideallerimizi kovaladık?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.