اولین پست

سلام : )

من کوین هستم. یعنی از این اسم خیلی خوشم میاد و تصمیم گرفتم از این اسم برای اینجا استفاده کنم. سال های زیادیه که زبان میخونم و چند سالی هست که تدریس میکنم. توی سه چهار سال اخیر هم آیلتس درس دادم و فکر میکنم برای تدریس آیلتس به جاهای خوبی رسیدم، البته هنوز هم اول راه هستم و باز هم دارم یاد میگیرم. هر روز بیشتر وقتم رو یا زبان میخونم یا درس میدم و یا وب گردی میکنم. چند وقتی هست که تصمیم دارم مطالب آموزشی زبان و آیلتس رو توی یه جایی منتشر کنم که امروز اتفاقی با اینجا آشنا شدم و ازش خوشم اومد. سعی میکنم هر روز مطالب مرتبط با موضوع و یه سری روزمرگی ها رو اینجا قرار بدم. فک میکنم مطالب به درد بخوری باشن و بتونن بهتون برای بهتر شدن زبان و نمره بهتر در آیلتس کمک کنن. از طریق ایمیل زیر میتونین با من در تماس باشین و اگه خواستین با من کلاس بگیرین. به هرحال زندگی خرج داره :))) کلاس های من آنلاین (لایو) هستند و هرجا که باشین با یه اینترنت خوب میتونیم با هم کلاس داشته باشیم

english.kevinway@gmail.com

Like what you read? Give Kevin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.