Buradan Türkiye’de dijital pazarlama adına executive bir pozisyonda çalışan herkese sesleniyorum. İnsanların hayatlarıyla oynuyorsunuz. 25 yaşında tükenmişlik sendromu yaşan bir nesil söz konusu.
Dijital pazarlama Türkiye’ye muz kabuğunda mı geldi?
Selin Naz Aktaş
29334

insan yetiştirmenin ne yüce bir sorumluluk olduğunu çok güzel vurgulamışsın selinim :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Engin Göndiken’s story.