What’s up?

Hello. Zem here. I’ve been very busy at work for the past month. I miss you all and I miss chatting with my brothers and sizzums.

To be honest, nakakadepress (or nakakababa ng morale) din in a way pag di mo nakausap ng matagal ang mga taong palagi mo nakakausap sa Twitter.

The silver lining though is you spend more time with your old friends.

Ang daming nangyari the past month:

 • Got promoted sa work
 • Developed an iOS app for work
 • Malapit ko na rin matapos ang review ko sa aking Microsoft certification
 • Natapos ko panoorin ang The Handmaid’s Tale — 2017 Emmy’s Best Drama Series
 • Nasimulan ko na rin ang HBO Westworld
 • Nalinis ko na rin ang condo after several failed attempts
 • Natuloy na rin ang early morning jog every weekend. Kainis talaga ang skinny fat na body build.
 • #SkinnyFat
 • Nakakasilip na rin sa gym
 • Naubos ang pera ko sa coffee shops kakastudy
 • Naayos na rin ang display ng MacBook Pro
 • Nakapagmassage sa isang nice na spa
 • Nalabhan ko na rin ang curtains
 • Negative sa drug test 😝
 • Okay ang X-ray
 • EMV na ang bank cards
 • Nalagyan ko na rin ng Mighty Bond ang sirang sapatos ko
 • Bago na ang Wi-Fi name namin
 • Meron na akong legit na Pag-IBIG number
 • Nahanap ko na rin ang Old Spice Pure Sport deodorant
 • Nasimulan ko na rin ang Civilization V
 • Napanood ko na rin yung ibang dinownload ko na porn, and
 • Nakamove-on na kay crush ⚰️

Try niyo rin maglog-out ng one week or one month sometime. Marami kayong matatapos sa work. Pero ang pinaka noticeable talaga ay pag less meet-ups means less gala means more savings.

Zem 💪🏼

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.