From product strategy app development, to design thinking and backend support.

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba 👋

Diyeceklerimi ister bireysel geliştirmelerinizde isterseniz ekipçe geliştirmelerinizde dikkate alınız. Büyük yazılımlar geliştirmeler tek başına olabilecek bir şey değildir, ekip işidir. Özellikle geniş kitlelere hitap eden uygulamalar/bileşenler geliştiriyorsanız ekibe/ekiplere ihtiyacınız vardır. Ekip/ekipler kendi sorumluluğunda geliştirmeler yapar. Tam bu noktada ekibin yönetilmesi, yapılacak işler, uygulanacak süreçler, metotlar vb. durumlar ortaya çıkar. Ekibin bu iş kolundaki faaliyetteki bilgisi, yazılım geliştirme konularında deneyim yeterliliği; müşterinin beklentileri (geliştirmeyi talep eden kişi/kurum), oluşabilecek sorunlarda destek noktalarının oluşturulması ve en önemlisi her zaman sürdürülebilir uygulama yaratmak bu işin en…


Eğer eski bir Angular geliştiricisi iseniz çok büyük ihtimalle görmüş, duymuş, hatta işitmişsinizdir.

PrimeNG o kadar hızla büyüdü ki artık Vue ve React framework içerisinde dahil kullanabiliyoruz. Öncelikle bu harika ekibe böylesine framework geliştirdikleri için çok teşekkür ederim.

PrimeNG aslında bir front-end geliştiricisinin İngiliz anahtarı gibi bir şeyi. En azından böyle bir iddiam var. Ben bir front-end geliştiricisi değil, back-end geliştirici pozisyonundayım; bazı zamanlarda da full stack pozisyonda da çalıştığım oldu. Fakat bu güzel componenti sizlere bahsetmeden geçemeyeceğim.

Kim kullanıyor derseniz, kendi sitesinde bunun için referanslar niteliğinde bir açıklama koymuş. …


Her projemizde veya her fikrimizde ilk bu canlanıyor, “Nasıl yapsak?”, Veri buradan gelir, bunu da buradan set ederim, diğer tarafa implement etmen kolay ama sanki şurada bir sorun var..”.

Günün sonunda bir şekilde kod yazmaya başlıyoruz, uygulamamız için bir başlangıcı öyle ya da böyle yapıyoruz. Fakat herkesin bir şekilde kullandığı, özellikle hiç bilgisi olmadıklarını gözlemlediğim genç arkadaşlara katmanlı mimariyi dilim döndükçe anlatmak istiyorum.

Sürç-i lisans edersem, affola.

Eğer Medium Premium üyesi değilseniz lütfen tıklayınız.

Hangi makarnayı seversin? Spagetti mi, Lazanya mı?

Spagetti vs Lazanya

Öğrenci olanların hemen zihninde canlanmıştır. Kettle’a sıcak su koy, hemen spagetti makarnaları at içerisine 15–20 dk sonra hazır. Fakat yedikçe makarnalar iç içe geçer. Lazanya da…

Enis Kurtay YILMAZ

Backend Developer @Appcent www.eniskurtayyilmaz.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store