Corporate identity, Image, and Reputation
Ganzorig Vanchig
22

Ондоошил гэдэг үг Identity гэсэн санааг илэрхийлэхгүй бгаа мэт. Ондоо гэдэг нь ялгаатай буюу Different гэсэн санаа.