Чамтай ярилцмаар байна

..Гэхдээ би богинохон харилцан яриаг хүсэхгүй байна. Чи над руу зүгээр л “Сайн уу?” гэж хэлэлгүйгээр зурвас бичиж бай. Яагаад өнөө өглөө эгчдээ уурласнаа бас яагаад чиний хүзүүний зүүн талд европ тив шиг хэлбэртэй сорви байдгийг хэл. Эмээгийнхээ гэрт өнгөрөөсөн тэр нэг зуны тухай тэмдэглэл бичиж над руу явуулаарай. Намайг унтах гээд хэвтэж байх үед яагаад Бурханд итгэдэг дээр нь аавыгаа анх хараад яагаад уйлсан тухайгаа ярь. Эдгээр зүйлийн тухай надад бүтэн цагийн турш ярьж өгсөн ч болно. Яахав, энэ тийм чухал биш гэж санагдаж магадгүй ч би чиний амнаас гарах үг бүрийг анхааралтай сонсоно.

Надад өөрийнхөө тухай бүх зүйлийг ярьж өг. Учир нь би чамтай зүгээр л цаг агаар ярьж суудаг тийм хүн баймааргүй байна.

Like what you read? Give Emma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.