Феминизмтэй комплекс

“Хүчирхэг эмэгтэйчүүд энх тайвны гүүр болдог” жагсаалын үеэр

Хүүхдийг төрмөгц л хүү, охины аль нь төрөв хэмээн хүйсийг нь эхлэн сонирхож хил манах хүү, удам залгах хүүтэй боллоо, эсвэл буга намнадаг нь манайд, булга зүүдэг нь танайд байна гэх зэргээр хүйсийн нийгэм дэх үүргийг заагласаар өдийг хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл хүүхэд асрах, угааж арчих, оёж шидэх нь эмэгтэй хүний үүрэг, адуу маллах, уурхайд ажиллах, цэрэгт явах зэрэг нь эрэгтэй хүний үүрэг гэх мэтчилэн ойлгож ирснийг орчин үед хүйсийн нийгмийн үүрэг буюу “жендер” гэж бичих болсон байна. Жендер гэдэг нь улс үндэстэн, хамт олон, гэр бүл гэх мэт нийгэм соёлын бүхий л хүрээнд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн гүйцэтгэх ажил үүрэг, тэдний хүлээх хариуцлага, эзлэх байр суурийн тухай нийгэм дэх тогтсон ойлголт юм.

Аливаа сонирхол хэтрээгүй бол зан үйл ч бас хэм хэмжээндээ байх ёстой гэсэн үг байдаг. Та бидний ойлгодогоор эрэгтэй цагдаа, эмэгтэй эмч эсвэл эрчүүд хүчирхэг, эмэгтэйчүүд сул дорой гэх жендер болон нийгмийн тогтсон хандлага нь хэн нэгний санаанаасаа зохиосон дүрүүд биш юм. Энэ нь байгалийн өгөгдөл дээр суурилсан нийгмийн дүрүүд аж. Урьд өмнө хэн ч, хэзээ ч дүрийнхээ талаар гомдоллож байсангүй. Хэрэв дундад зуунд хааны ордонд эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг квотоор тогтоох тухай үг цухуйлгах аваас эмэгтэйчүүдийг жолоо барихыг хорьдог орчин цагийн Саудын Арабыг дэлхий нийт хэрхэн хүлээж авч байна, тийм л байдалд орох байсан биз ээ. Харин Саудын Арабын шашны тэргүүн хэлэхдээ эмэгтэйчүүдийн тархи машин барихад хангалтгүй байдаг гэсэн нь нэлээд шуугиан дэгдээсэн бөгөөд үнэхээр эмэгтэйчүүдийн тархи эрчүүдээс 100–150 гр бага жинтэй байдагийг шинжлэх ухаан нотолсон юм. Гэвч энэ мэт хүүхдийн наргиа төдий санаа нь шууд утгаараа эмэгтэй хүнийг ухаан богинотой гэж хэлээгүй ч ямар ч ан амьтны хувьд байгалийн жамаараа эмэгтэй нь үргэлж сул дорой, эрх мэдэлгүй байсаар ирсний нэг жишээ юм.

Хувь хүний зорилго бол дутуугийн мэдрэмжийн ойлголт. Эргэлзээгүй хүн төрөлхтний биологийн төрөлх чанар бол дутуугаа даван туулах үйл явц билээ ~ Колин Бретт

Олон сая жилийн дүнд эрэгчин амьтдын давамгайлал дунд өдийг хүрсэн амьтдаас эмэгтэй хүмүүс л хүйсийн үүрэгтээ гомдоллосон нь сонин тохиолдолд юм. Жендерийн эрх тэгш байдлын төлөө нийгэмд янз бүрийн арга хэмжээ зохиогдож байна. Гэвч олон нийтэд нийтлэг төөрөгдлүүд бий. Аль ч оронд хуулиар эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст илүү эрх мэдэл олгосон тохиолдол байдаггүй. Харин нийгмийн соёл, үнэт зүйл дээр үндэслэсэн шийдвэр зарим тохиолдолд илүү эрх мэдэл олгодог. Гэвч энэ нь эрэгтэйлэг, эмэгтэйлэг (masculine, feminine) гэх нийгмийн соёлын илэрхийлэл юм. Феминизм бол эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлыг хангах гэхээсээ илүү нийгэм дэх эрэгтэйлэг шинжийг үгүй хийх үл ухамсарлах зорилготой аж. Алдарт комик “Wonder Woman” дүр бас л феминист зохиолчийнх байсан гэдэг. Гэтэл эрэгтэйлэг шинж нийгэмд ямагт байх ёстой үзэгдэл бөгөөд хэрэв эс бөгөөс эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйлэг аж төрөх арга зам үлдэх юм. Гэсэн ч өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, бага орлоготой эмэгтэйчүүд, ажилгүйдэл, боловсрол зэрэг олон ч асуудлаар гомдоллосон хэвээр байдаг билээ.

Манай оронд эмэгтэйчүүдийн нийгэм дэх оролцоог дараах судалгаагаар харуулжээ.

Саяхныг хүртэл боолын нийгэмд амьдарч байсан хар арьстнууд арьс өнгөний асуудалд маш эмзэг ханддаг. Үүнийг гэр бүлийнхээ анхаарлын төвд байсан хүүхэд хожим бие даан амьдрахдаа хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадахгүй болсондоо маш эмзэг, мэдрэмтгий болдог жишээтэй адилтгаж болно. Хар арьстнуудад “дутуугийн мэдрэмж”-ийн шинж тэмдэг илэрдэг нь энэхүү сэдвийн гол санаа болно. Тухайлбал, өвчин болоод үхэлтэй нүүр тулж байсан хүүхэд хожим цаг үргэлж үхэлтэй тэмцэлддэг мэргэжил эзэмшин, бүхий л амьдралаа үхлийн талаарх асуудалд зориулж анагаахын салбарыг сонирхдог. Дээрх жишээ шиг олон мянган жил эмэгтэйчүүд сул дорой, эрх мэдэлгүй байсаар ирсэн нь тэднийг эрчүүдтэй барьцах, эрчүүдээс сул дорой байгаагаа гайхах, улмаар тэгш бус үүргийн хувиарлалтын талаар сонирхоход хүргэж, “дутуугийн комплекс”-той болгожээ. Эмэгтэйчүүд ямар нэг байдлаар эрчүүдэд атаархдаг нийтийг хамарсан ухамсар байдагийг Фройд гадарладаг байж. Гэвч тэр энэхүү атаархлыг “шодой”-ны тухай тайлбарлаад л дуусгасан юм. “… Ямар ч зуршлыг өөгшүүлэхгүй байвал ямар ч сонирхол хэт хөгжихгүй …” гэж хэлсэн байдаг. Эрчүүд шиг эрх мэдэлгүй, хүч чадалгүй учраас нийгмээс оноосон үүрэгтээ шаналсан эмэгтэйчүүдийн энэхүү нийгмийн эрэгтэйлэг байдлыг үгүй хийх гэсэн санаархал бол эцсийн дүндээ хар арьст болон айлын эрх хүүхдүүдийн адил миний үгээр хэлэхэд “хамтын дутуугийн комплекс” юм.

Л.Энхтүшиг

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.