Plastkort.nu — Vi trycker plastkort med ditt tryck — https://plastkort.nu/

Beställ plastkort med eget tryck. Snabb leverans och hög kvalitet. Tryckta plastkort i professionellt utförande. Signaturpanel, magnetremsa, prägling, mm.

Lägg till extraval när du gör beställningen så kan vi trycka era plastkort med:

  • Präglad text
  • Magnetremsa
  • Signaturfält
  • RFID chip/NFC (vi har alla modeller!)
  • Stansat hål
  • Metallic glitter
  • UV-lack
  • Tryck som lyser i mörkret (självlysande)
  • Säkerhetshologram
  • Värmekänsligt bläck

Och många fler…

Läs mer på vår webbsida:
https://plastkort.nu/

Gilla oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Plastkort.nu/

Johan Lindberg

Entreprenör. Driver bl.a. Webbyrån WEBBAB och tryckeriet Plastkort.nu https://plastkort.nu/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store