Pasiuni similare sau valori comune?

Diferența dintre cele două este subtilă pentru unii, dar importantă pentru orice relație de durată. Poate ai petrecut deja suficient timp analizând problemele create de pasiuni și compromisurile pe care le facem față de propriile credințe, într-o relație. A avea aceeași pasiune pentru filme sau cultura japoneză, va îmbogăți o relație cu siguranță. Nu vor exista prea multe dezbateri sau certuri pentru locația următoarei vacanțe sau filmul de weekend.

Dar, ceea ce creează o legătură stabilă, de durată este un set de valori comune care să permită ambilor parteneri să trăiască fericit.

Valorile sunt regulile personale după care îți ghidezi viața ca să fii fericit și să trăiești sincer. Setul de valori dictează ceea ce consideri tu ca fiind pozitiv valoros în tine și cei din jur. Acestea se formează și se schimbă în funcție de experiența de viață, interacțiuni, gusturi sau interese personale. Majoritatea pasiunilor sau hobby-urilor dezvoltă diferite valori, ca și sportul sau grupul social din care facem parte. Dar și cultura, religia și contextul în care trăim contribuie la dezvoltarea setului de valori.

În raport cu valorile, dezvoltăm și limitele personale care dictează ceea ce suntem dispuși să acceptăm în relațiile cu ceilalți. Atunci când aceste limite sunt greu de observat în cazul unei persoane, nu înseamnă că valorile sunt la fel de difuze. Ci că sunt mai degrabă superficiale și nu produc neapărat un impact pozitiv. Fiecare dintre noi luăm decizii bazate pe diferența pe care o percepem a fi între bine și rău. Iar atunci când nu ascultăm vocea interioară și acționăm împotriva acestor valori, ne simțim nefericiți și incomozi.

E minunat ca partenerului să îi placă aceleași activități de relaxare, fel de mâncare sau sport ca și ție. Dar vei observa că frumusețea în multe dintre relațiile autentice, este curiozitatea nativă a fiecărui partener de a-l descoperi pe celălalt în întregime, chiar dacă este cu totul diferit.

Foto: unsplash.com

Tot mai puțini oameni exprimă cu adevărat interes pentru spiritual sau sincer, cu atât mai mult dacă se lovesc de calități opuse lor. O persoană care nu poate să empatizeze cu contextul în care se dezvoltă o alta, cu rațiunile și crezurile sale nu va putea dezvolta o relație cu adevărat autentică.

Motivul pentru care relațiile în care partenerii au pasiuni total diferite sunt longevive, este pentru că aceștia împart aceleași valori de viață. În momentele în care trebuie să ia o decizie importantă, cu implicații majore în viața lor, aceleași valori solide ajută partenerii să avanseze discuția și să ia o decizie cu care ambii să fie fericiți. Dacă priviți diferit raporturile sociale, iar unul dintre voi încă e de părere că Pământul e plat, cel mai probabil va fi dificil pentru voi să alegeți și o banală vacanță.

Cunoaște-i pe cei din jur cu adevărat

Atunci când cineva vorbește despre interesele sau pasiunile sale, avem tendința de a-i atribui etichete pe baza tipului de activități preferate. Și de multe ori așa este — pasiunea spune câte ceva despre personalitatea noastră. Un sportiv de performanță probabil e destul de competitiv, iar un magician poate avea tendința să fie surprinzător. Dar, ca să îl înțelegem cu adevărat pe cel din fața noastră ar trebui să îi înțelegem mai bine motivația și contextul în care se află.

Valorile într-o relație sunt testate în timp, de-a lungul experiențelor dificile sau de-a dreptul minunate, atunci când fiecare partener răspunde situației după cum consideră potrivit. Cel mai clar, o persoană este dezvăluită în situațiile dificile sau de criză. Dar caută mereu să descoperi cât mai bine ceea ce stă în spatele deciziilor partenerului înainte de a lua decizii importante împreună. E dificil să descoperi după 2 ani de căsătorie că partenerul nu își dorește copii sau uraște să călătorească, iar visul tău e să faci o excursie de câteva luni cu familia într-o rulotă. Ceea ce unii oameni consideră fun casual dating, pentru alții e perioada în care testează reacțiile și morala partenerului.

Cuplurile care rămân împreună pentru mai mult timp sunt cele care reușesc să creeze o legătură emoțională puternică. Atunci când apar schimbări majore în viață, ei pot mereu să se apropie unul de altul la același nivel confortabil, bazat pe valorile comune.

Foto: unsplash.com

Așa că, data viitoare când încerci să cunoști pe cineva întreabă despre stilul de viață, tipul de om care se consideră sau obiceiurile personale. E momentul cel mai bun să vezi dacă aveți cu adevărat aceleași valori și dorințe pentru viitor.

Entrigd este aplicația dedicată experiențelor autentice, între oameni cu valori și interese similare, disponibilă în AppStore.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade