Öncelikle faydalı bir yazı olmuş ellerinize sağlık.
Okan Taştan
11

Kesinlikle en önemli kısım kendinize uyan bir düzen ve disiplin oturtmak, aksi takdirde zaten mümkün olmuyor bağımsız çalışmak. Umuyorum en verimli olduğun şekilde de devam eder bu iş deneyimin…
Teşekkürler yorumun için!

Like what you read? Give Elif Özgecan Hız a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.