Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere 5–10 minut a pomůže nám zhodnotit projekt Epizóna — zda jej znáte, jaká témata Vás oslovila atd. Vaše odpovědi nám pomohou s dalším směřováním projektu.

Dotazník, prosíme, vyplňte pod → tímto odkazem. Děkujeme.


O své epilepsii se Tomáš rozhodl veřejně promluvit, když mu bylo třicet let. A jak sám říká, přineslo mu to „obrovské osvobození.” Diagnózu dnes dokáže zmínit během běžné konverzace, vnímá ji přirozeně. O své epilepsii nejdříve vůbec nevěděl, později ji s ostatními sdílel jen opatrně, nebo vůbec. Z jakého důvodu o ní dříve nemluvil? Proč bylo pro Tomáše důležité sdílet svůj příběh v zaměstnání a jak na to reagovali jeho kolegové a obchodní partneři?

Rozhovor obsahuje záznam z webináře pořádaného neziskovou organizací Společnost E na téma Odvaha promluvit o epilepsii” z 26. června 2021. Moderátorkou rozhovoru je Lucie Klůzová Kráčmarová, psycholožka, akademička, výzkumnice a členka multidisciplinárního týmu Epizóny.

Líbí se vám Epizóna, nový projekt Společnosti E? Podpořte nás jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem. Máte dotaz nebo konkrétní podnět? Napište nám na epizona@spolecnost-e.cz.


epilepsie diverzita epizóna zaměstnání práce ondrušová česká spořitelna

Jedna z nejvýše postavených manažerek diverzity u nás. Na ní záleží, jestli velký finanční dům České spořitelny bude příkladem společnosti vstřícné zdravotním a jiným odlišnostem. Petra Ondrušová zastává v České spořitelně pozici Chief Diversity Officer. Má za sebou zářnou kariéru ve finančnictví, vedla Erste Premier. …


“Někdy to může znamenat trošku práce navíc, ale může to mít v konečném důsledku velký přínos pro obě strany,” říká o epilepsii v práci Klára Janíčková, HR Specialistka ve firmě Purple Technology.

Klára Janíčková pracuje jako HR Specialistka v Purple Technology s.r.o. Vystudovala Speciální Pedagogiku na MU se zaměřením na Logopedii a Surdopedii. Žije v Brně. Ve volném čase ráda sportuje, miluje tanec a to jak aktivně, tak pasivně. Když to situace dovoluje, ráda chodí do divadla a na různé kulturní akce.

Pracujete jako HR specialistka a máte zkušenosti s kolegou, který čelí epilepsii. Kdy jste se s touto nemocí setkala poprvé?

O epilepsii jsem určitě měla povědomí díky pár knihám, které jsem měla možnost číst na toto téma a…

Epizona Editor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store