GitHub’daki Eski Commit’leri Silin

Diyelim ki başta private olan bir repoda birşeyler geliştirdiniz ve daha sonra bu reponuzu public yapmaya karar verdiniz ancak ilk zamanlarda attığınız abuk subuk eski commit’ler de görünsün istemiyorsunuz. Sorun değil, herkesin başına geliyor :)

Stackoverflow’da böyle bir durum için anlatılan çözümü birlikte inceleyelim.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” icon_type=”general foundicon-minus”]Dikkat Bu işlemin geri dönüşü yok bu yüzden ne yaptığınızdan emin değilseniz bir bilene danışın.[/otw_shortcode_info_box]

# Öncelikle dosyalarımızın en güncel ve saklamak istediğimiz hali hangi branchte ise o branche geçiyoruz. Örneğin master.
git checkout master
# Ardından bu branchten yeni bir branche ayrılıyoruz. 
# --orphan sayesinde master branchinden sadece dosya değişikliklerini alıyoruz, commitleri almıyoruz.
git checkout --orphan latest_branch
# Tüm dosyaları staging'e ekliyoruz.
git add -A
# Commit atıyoruz
git commit -am "commit message"
# master branchini siliyoruz
git branch -D master
# Son oluşturduğumuz latest_branch adlı branchi master olarak yeniden adlandırıyoruz.
git branch -m master
# Force push yaparak GitHub üzerindeki commit history'mizin üzerine yazıyoruz.
git push -f origin master
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.