Neden uçan araba yapıyoruz?

Eray Altunbozar
Dec 9, 2018 · 4 min read
AirCar 2018

Neden uçan arabalar hala hayatımızda değil? Bu soruyu ilk kez 2017 yılında kendime sormuştum. 1903 yılında Wright kardeşler ilk uçağı yaptıktan sadece 66 yıl sonra Neil Armstrong Ay’a ayak bastı. İki yıl sonra ilk araç Mars’a iniş yaptı. Aradan 48 yıl geçmesine rağmen hala iki boyutlu yollara, atmosferik motora, ve sürücüye ihtiyacı olan araçlar ile seyahat ediyoruz. Ortalama şehir çalışanının bir yılının tam bir ayı trafikte işe gidip gelmek ile geçiyor. Uyuduğumuz saatleri çıkarsak hayatımızın 1/8'ini yollarda ve trafikte geçiriyoruz. Yolları yapmak için kullandığımız asfalt bile petrol bazlı. Bir kilometre yol yapmanın maliyeti 10 milyon dolara yaklaşabiliyor (Türkiye’de daha ucuz). Metro maliyetleri ise kilometre başına 100 milyon dolar ile 1 milyar dolar seviyesinde…

Birileri bu zaman ve kaynak israfına dur demeli… Neden bunu söyleyebileceklerden birisi biz olmayalım? Neden Türkiye’den bir uçan araba firması çıkmasın? Neden 100 yıl önce yapılması gereken yerli araba bu gün yapılmaya çalışılıyor? Neden tüm girişimcilik ekosistemimiz sipariş sitelerinden, bir-iki oyun firmasından ve pazar yerleri ile kısıtlı? (Çok iyi startuplarda var ancak gölgede kalıyorlar) Daha iyilerini yapabilirdik... Bu yüzden 2017 yılında ilk personelimiz (stajyer) Mert ile AirCar tasarımlarına başladık. (AirCar ismi kolay akılda kalması ve amacını anlatması için seçildi. Diğer girişimim Outliers Notebook’tan sonra isim konularında daha seçici olmaya başladım.)

Projeye ilk başladığımız günlerden. Soldaki ben, sağdaki Mert, bilgisayarda modelleme yapıyor. Elimde 1:10 prototip için elimize ulaşan ilk parça duruyor. (evet tipler biraz mağara adamı durumunda)

AirCar’ı yapmaya karar vermiştik… bizim için büyük ama insanlık için küçük bir adımdı (sözünü revize ettiğim için pardon Armstrong). Takip eden bir yıl boyunca AirCar’ın tasarımını 8 kere değiştirdik. 1:10 prototip’i yaptık, 1:3 prototipi bitirdik. Prototip için kullandığımız malzemelerden dolayı çok ciddi alerji sorunları çektim… Ofiste geceleyenler için şişme yatak var… Aerodinamik, karbon fiber, batarya sistemleri, elektrikli motorlar, termodinamik, pervane mekaniği, yapay zeka veya görüntü işleme alanlarında phd’miz olsa yeridir. Hatta kaşılaştığımız her problemi not aldığımız bir tahtamız vardı. İlk haftalardan tahta dolmaya başlayınca vazgeçtik… 10,000 problem çözdüğümüzde AirCar havada olacaktır dedik ve bu sistemi rafa kaldırdık.

AirCar’ı diğer uçan araba projelerinden ayıran en önemli özelliği olacak yapay zeka tabanlı otonom uçuş özelliği için çalışmalar yapıyoruz. Yani bir otonom araba gibi gittiği yeri görecek ve ona göre rotasını çizecek. Ancak bunu gökyüzünde yapacak. Bu konuda henüz dünyada ciddi bir çalışma yapılmamış. Otonom arabalar için çalışan firmaların aldığı yatırımların en az 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu düşünürseniz işimizin biraz zor olduğunu anlayabilirsiniz (Bu konuda stajyer olmak isteyen varsa: eray@aircarcorp.com).


Tabi bu alanda çalışan ilk firma ve tek firma değiliz. Çin, Almanya ve Amerika’da bizim gibi aklı havada 5–6 tane firma var. Ancak hala uçan araba üzerine çalışan firma sayısı, Mars’a insan göndermeye çalışan firmaların / organizasyonların toplam sayısından daha az…


Ekipte beş kişiyiz. Herkesi stajyer olarak işe almıştık. Kurumsal firmalarda fotokopi çektirilen stajyerlerin bir ay içerisinde neler yaptığını görseniz inanamazsınız… Yeterki ekibe amaç verin, ortam verin, özgürleştirin ve önlerinden çekilin… 80 milyon dâhi’nin yaşadığı bu ülkede AirCar’ı uçuramazsak, Silikon Vadisinde de uçuramayız.

Hayalperest olduğumuzu söyleyenler var.

Tam olarak AirCar ekibini anlatıyorlar…


Detaylara www.aircarcorp.com sitesinden bakabilirsiniz.

Biraz fotoğraflar ile anlatıma devam edelim. Hikayenin devamı gelecek…

AirCar birinci gün tasarımı. Pek uçacağa benzemiyor… 10/18/2017
Görünün o ki henüz aerodinamik üzerine çalışmalar başlamamış… 11/15/2017
Gelişme var ama o çöp ayaklar da nedir? 1/4/2018
AirCar 2018 tasarımı. Final versiyona çok yakın. 08/12/2018
1:10 model — sadece 45 cm
1:3 model. Karbon fiber ile mücadelemiz. 1.5 metre.
1:3 model AirCar. Sabah 3:00'da biraz dağılmış olabiliriz.
1:3 model ilk test günü. Manidar reklam tabelası… Geleceği nasıl da görmüşler.

Şimdi sıra tam modele geçmekte. 11.11.2018 itibari ile tam boyutlu model ile uzun ve eğlenceli bir maceraya başlıyoruz. Charlie Chaplin’den güzel söz ile bitirelim…

“We are not machines, we are not kettle! We, people, have power to create machines, power to create happiness to make this life a wonderful adventure.” (Cattle’ı kettle ile değiştirdiğim için pardon Mr. Chaplin, böyle daha anlamlı oldu sanki)

Desteğinize, fikrinize, dostluğunuza her zaman ihtiyacımız olacak. Ulaşmak isterseniz:

Eray Altunbozar

eray@aircarcorp.com

Eray Altunbozar

Written by

Founder of Outliers Notebook and AirCar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade