İNSAN ÖMRÜ 300 YIL OLABİLİR Mİ?


Kimbilir belki de ben daha fazlasını yaşadım..

Takvim yaşım 54. Hayata zaman zaman gaz lambası da kullanarak başladık. Gördüğümüz otomobi sayısı oldukça azdı.Bu gün 25 dk. da geçilebilen bir uzaklığı o günlerde 2 saatte ancak geçebiliyorduk.

Sonra hayatımıza birden bire TV girdi siyah-beyaz.O da durmadı yerinde renklendi.Artık 3 boyutlu görsel TV lere geçtik bile. Hele telefon..yoktu. Tercihli talpte bulunurduk 2 yılda zor bağlanırdı.Şimdi cebimizde gariban gariban dolaşıyor bizimle.

1982 yılında tanıştım ilk Bilgisayarla.O ne muhteşem bir boyuttu.Uzay üssü ne girmiş gibi geçerdik yanından.Şaşkınlık gurur saygı karmakarışık.Şimdi kucağımda bu yazıyı yazıyorum.Sadece küçülmemiş.TV-radyo-Oyun ne varsa içinde..

Kafamızı kaldırıp hayallere daldığımız, gecelerin yanlızlığında yazdığımız AŞK şiirlerimizin vaz geçilmez gök cismi,ulaşılmaz coşkulu ışık AY..İnmekle kalmadılar son öğrendiğimiz gezegene Pluton’a da indiler.Bir gök taşında inceleme yapıyorlar..Ve artık Uzaydan Canlı yayın konseptine de geçtiler.Şimdi sıra diğer galaksilere uzanmak..

Maddenin içinde ATOM varsayımları ile büyürken elektron mikroskopu ile bunu da görmeyi başardık. Artık ATOM da büyük gelmeye başladı ve alt parçacıkların derinliklerine indik.

yakında kendi yaşayabileceğimiz gezegenleri de yapmaya başlarız herhalde.

Bu yokluklar zincirinden başlayarak bu gün UZAY da bir varlık olduğumuzu düşündüren baş döndürücü ve hızlı gelişmelere,zamanla başlanmış yarıştaki Hızımıza baktıkça takvim yaşımın doğru olmadığını düşünmeye başladım.

İnsanoğlunun yaşam kesitlerinden alınabilecek ortalama bir ömürde yaşanabilenlere baktığımda en az 300 yıllık bir dilimi yaşayabilmiş olmanın görebilmenin anlayabilmenin gururunu yaşıyorum..

Bu yaşam kesitimi yaşlılık veya yorgunluk olarak değil daha dinamik daha genç bir yaşam formunun taa kendisi olarak algılıyorum.. Tüm yaşanan acı olaylara rağmen iyi ki bu kesitte dünyaya gelmişim ve yaşamışım düşüncesinin mutluluğu içindeyim…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.