Araştırma Yapmak

En büyük sorunlardan biri de ne biliyor musun? Çok tembeliz. Herhangi bir rütbesi olan ya da sadece güvendiğimiz birinin laflarına çok çabuk inanıyoruz.

Bunu herkes yapıyor. İnternette gördüğü her şeyi gerçek zannediyor. Bundan daha vahim olan da bu insanlarla dalga geçip de aynısını yaptığının farkında olmayanlar.

Karşıt görüşü aşağılayan bir yazı olunca bir yerde koşulsuz şartsız inanıyoruz buna ve araştırmadan, sorgulamadan hemen ona göre davranmaya başlıyoruz. Sonrasında da bir tartışma esnasında düşüncemizi destekler niteliğinde bu içi boş bilgiyi söylüyoruz. Karşıdaki insan da bu tipte bir insansa o da aynısını yapıyor ve fikir ayrılıkları birden bire kavgaya dönüşüyor.

Araştırmayan kişi, bilgili biri karşı tez sununca haksız çıkmaya dayanamayıp hemen kendini savunmak için şiddete başvuruyor. Asıl sorun burada başlıyor işte.

Oysaki ideal bir toplum düzeninde saygı karşılıklı olur ve asla karşıt görüşler birbirini ezmeye çalışmaz. Bu benim görüşümdür, bir diğeri senin görüşündür. Ayrıca görüşlerimizin farklı olması da senin görüşünü yanlış yapmaz ki. Hiçbir şey siyah ya da beyaz değildir, grilikler de vardır…

Demek istediğim bu görüşü savunmuyorsan sen şunu savunuyorsun kesin demek yanlış. 
Bir görüşünü ölümüne savunmak yanlış.

Hepimiz insanız kimse yüzde yüz doğru değil. Sonuçta fikirlerin varlığını sağlayan da insan değil mi? O zaman fikirlerin de bazı yanlışlıklar içerdiğini söyleyemez miyiz?

Doğru olan her şeyin en iyi kısımlarını almaktır bence. Kimin söylediğini bırakıp da iyiye iyi, kötüye kötü demeyi öğrendiğimiz zaman belki de daha güzel bir hayata sahip oluruz. Başkalarının düşüncelerine saygı gösterdiğimiz zaman…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.