Hayatın Senaryosu

İstemeden olmuyor hiçbir şey. “Hadi” demedikçe yalnız kalıyorsun. Newton yıllar önce anlamış ama ben yeni anlıyorum. Eylemsizlik yasası demiş o bense kendi hikayemizin başrolüyüz diyorum. Gerçekten inanıyorum buna, yani hikaye meselesine. Birer senarist gibiyiz aslında ve eserimiz hayal gücümüzle doğru orantılı. Farkında olan için çok güzel ama diğerleri kendi oyununda figüran kalıyor. Senaryonun kalemini başkasına veriyor ve sonra kendisi için yazılan tek replik “Onsuz yaşayamam” oluyor. Kalem tutabildiğini unutuyor. Bazılarının senaristi bile yok. Parazit gibi, birilerine bağlanmadan yaşayamıyorlar. Ellerinde bir kalem, sanki okuma-yazma bilmeyen bir insan; “Senaryomu yazar mısın?” diye yalvarıyor insanlara. Daha zoru var mı acaba? Bilmem, mesela senaryosunu kendi yazan insanların düştüğü fikir bulamama ve monotonlaşma sendromu daha kötü olabilir mi? Ya da “İmkan verseler her şeyi yaparım”cılar mı daha kötü? Zeki ama yazmıyor insanlar ama önemli olan da bu değil mi? Siz bencil bir insan için “İyi biri ama yardım etmiyor” dendiğini duydunuz mu? Bu konuyu en derinine kadar inceleyebiliriz ama bahsetmek istediğim bu değil. Kendi durumumu anlatmak istiyorum. Ben yazarım kendi hikayemi. Hatta o kadar güzel yazarım ki etrafımda vazgeçilmez insanlar olur ama yarattığım karakterlere bağlandım sanırım. Onlardan bir adım bekler oldum. Onların bana göre şekillendiklerini unuttum. Başrollüğümü kaybetmeye başladım. Repliklerim azalıyor ve başrolü olmazsa film, biter. Şimdi ki kararım ise figüranları ve diğer karakterleri senaryodan silmek. Çünkü sadece, repliklerini okuyan bana; zarar vermeye başladılar. Eğer ben, yazar olan ben; onları çıkartmazsam başrol olan ben, acı çekecek ve ikimiz de aynı kişiyiz. Ben de acı çekeceğim. Yeni sezona geçme vakti. Hani sezon finalinde gider ya başrol kendini bulmaya. Oralara gitmem lazım sanırım. Sadece kalemim ve kağıdımla…

Like what you read? Give Ercan Şahin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.