Rutin

biraz uzun bi ara verdim. tamam düzenli bir takipçiye yazmıyorum zaten ama kendi zihnim burası, aklımdan geçenleri yazdığım yer…

Neler oldu peki? Her zamanki gibi aynı rutin. Rutin güzeldir aslında. Kontrolü ele almak… Tabi ki her zaman olduğu gibi bu duruma da şu soru gelebilir. Kime göre? Neye göre?

Kontrolü ele almak her zaman iyi midir? Sanırım değil. Kendi kısa hayatımdan anlayabildiğim kısmı sadece bu. Şuana kadar ne zaman “Kontrol bende” desem. Hiçbir şey planlandığı gitmedi. Aynı rüyalar gibi. Kendi zihninde yarattığın ama her şeyi sen kurguladığın için saçma olan rüyalar…

Bu yüzden rüyalar mantıksız olur. İnsan hatası. İnsan hatalı. Planlar da mantıksız olur. Şöyle dersem böyle der olayı çoğunlukla işlemez. Bilinçaltına oynamak lazım.

Kafam çok doluymuş onu anladım. Yarın açıklanan bir sonuç var. Bak yine başka planlar geçti kafamdan. Çok güzel yazılar. Anlatılacak sözler. Bağlayamıyorum ama konuyu. Kafam çok doluymuş onu anladım…

Bu sefer böyle olsun. Zihnimden çıkan yazılar, yine zihnimde çözülecek zaten. Kendi bildiklerimi kendime anlatmak çok garip ama bir yandan da zihnimi ferahlatıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.