Zaman Yönetimi ve Kuşlar

Zaman yönetimi meselesi hep beni yoran bir mesele olmuştur. Neden zamanı yönetmek zorunda olmalıyım? Çok mu yoğunum? Bu yoğunluğu zaten kendim seçtim. Zorunluluklar elbet var ama zorunlu hissettiklerimiz daha fazla. Birine söz verdiysem o sözü mutlaka tutarım ama ya söz vermediysem? Kendimiz seçiyoruz aslında bunu. Bir işin var ve gitmek zorundasın her sabah. Gitmek zorunda değilsin aslında. Araçlarını amaç yapmak zorunda da değilsin. Neden işin var çünkü para kazanmalısın. Neden para kazanmalısın çünkü zorunlu ihtiyaçlar dışında kendi beklentilerini karşılayıp kendini gerçekleştirmelisin. Ya beklentilerin düşükse ya da düşük tutmayı becerebiliyorsan. İşte o zaman gerçekten çalışmak zorunda mısın? Biliyorum çok “Fight Club” vari oldu ama tam olarak o değil demek istediğim. Demek istediğim yoruluyorsan yoğunluktan. Beklentilerini düşür, sözler verme. Bak kuşlara, kuşlar söz vermez kimseye. Akışla savrulup giderler. Kuşlar gibi ol, özgür hisset.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.