WLSDM‘in yeni sürümleri ve güncellemeleri devam ediyor. Her yeni güncelleme ile birlikte WLSDM’in sahip olduğu benzersiz özelliklere kullanıcı deneyimini arttıran ve kolaylaştıran yeni özellikler ekleniyor. WLSDM’i güncelleyerek kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmeden yeni özellikleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

1. WLSDM Güncelleme ve Patch İşlemi

1.1 Güncel WLSDM Zip Paketini İndirin ve wlsdm_agent.jar‘ı Güncelleyin

İndirilen WLSDM zip dosyası açıldıktan sonra, wlsdm_agent.jar dosyası sunucuda $DOMAIN_HOME/wlsdm_agent/ dizininde eski dosya ile değiştirilmesi gerekir.

cp $ wlsdm_package / jar / wlsdm_agent.jar $ DOMAIN_HOME / wlsdm_agent / wlsdm_agent.jar

Bu işlem, WLSDM agent kullanan tüm sunucular için tekrarlanmalıdır.

1.2 wlsdm.war Dosyasını Güncelleme

İndirilen WLSDM zip dosyasını açtıktan sonra, içindeki wlsdm.war dosyası, Admin Server’da ${WEBLOGIC_DOMAIN_HOME}/console-ext/ adresindeki eski dosyayı değiştirilmelidir. Değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanın:

cp $wlsdm_package/war/wlsdm.war to ${WEBLOGIC_DOMAIN_HOME} /console-ext/.

1.3 Agent Kullanan Managed Server’ların Startup Parametrelerini Güncelleme

WLSDM…

Erdem Akıncı

Middleware & Application Support Specialist at Volthread

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store