İntihal, Türk Akademik Hayatını Kısırlaştıran Bir Derttir (Prof.
Osman Gürsoy
21

Yazınız çok faydalı ve bilgilendirici. Elinize sağlık. Fakat anlaşılan o ki, akademik dünya içinde bunları okuma ihtiyacı duymayan, hırsızlıkta beis görmeyen, çalmak suretiyle yükseldiğini düşünürken aslında alçalan ne çok insan var. İntihal örnekleri verdiğiniz bölüm özellikle okunmalı ve istifade edilmeli diye düşünüyorum. Atıf yapılmadan özgün terim, cümle ya da paragraf alıntısı intihaldir diyorsunuz. Peki üstadım, atıf yapmadan 40 sayfayı kelimesi kelimesine alıntılamak ne ile açıklanabilir. Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerine göre bu bir intihal değil.(!?) 2007 yılında kabul edilen yüksek lisans tezim böyle bir hırsızlığa uğradı. Ne yazık ki tüm ilgili yetkili makamlara müracaatlarım sonuçsuz kaldı. YÖK, ilgili üniversiteye havale etti. Üniversite sözde idari soruşturmasında intihal olmadığına kanaat getirdi.(!?) “2. Abdülhamid Döneminde Kudüs’te Kilise İmar ve İnşa Faaliyetleri” adlı tezim, İhsan Satış’ın 2010 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesince kabul edilen “Kutsal Yerler Meselesi” adlı tezinde açıkça intihale uğradığı halde bu görmezden gelindi. Şahıs, şikayetim üzerine benimle irtibat kurmuş, hatasını kabul etmiş davamdan vazgeçmemi istemiştir. Ben adaletin yerini bulmasını istediğimi belirttiğimde hiçbir sonuç alamayacağımı ima etmiştir. Nitekim ne yazık ki haklı çıktı. Hukuk yoluyla hak arayışımda da mevcut hukuki mevzuat gereği savcılık yetkisizliğe hükmederek idari soruşturma yolunu işaret etmiştir. Dediğim gibi idari soruşturma da her şey apaçık olduğu halde yanlı yürütülmüştür. Bu noktadan sonra durumu Allah’a havale etmekten başka çarem kalmamıştır. Umarım Türkiye’de bilimsel çalışmalar bu şekilde yapılmaya devam etmez. Ulusal bir kurul yoluyla intihal hususlarının mercek altına alınması Türkiye’nin bilim alanındaki ilerlemesi adına temennimdir.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated erdem demirkol’s story.