İyi Fikirler Nereden Gelir

İyi fikirlerin nereden geldiğini hep merak etmişimdir. Veya iyi fikirler nerede dururlar da gelirler. Biz mi onlara gideriz yoksa onlar mı bize gelir. Bu arada iyi fikir nedir?

İyi fikir sanıyorum çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Benim için iyi fikir birçok insanın ihtiyaç duyduğu bir problem’e çözümdür. İnsanların bir derdine derman olmuş bir fikirle çıkagelmişseniz iyi bir fikir yakalamışsınızdır. Asıl konumuz bu iyi fikirlerin nerden geldiği ya da nasıl oluştuğu. Geçenlerde bir internet sitesinde birinin Steven Johnson’un ‘İyi fikirler Nereden Gelir’ (Where do good ideaş come from) kitabından bahsettiğini gördüğüm zaman, hemen bu kitabı biraz inceledim ve almaya karar verdim. Kitabı okudum ve bu abimizin bir dizi çalışma sonucunda elde ettiği veriler ışığında yazdığı bu kitaptaki; iyi fikirler nedir ve nereden geldiğine dair ‘iyi fikirler’inden bahsetmek istiyorum….

Çok gelişmiş ve karmaşık bir fikirin ortaya çıkması ondan önce var olan daha az karmaşık ve daha az gelişmiş fikirlere bağlıdır. Ve bu yeni çok gelişmiş ve karmaşık fikir de başka daha karmaşık ve gelişmiş fikirlere yol açar. Belki bir lego gibi. Mesela bir araba bir çok farklı şeyden meydana gelir. Cam vardır, metal vardır, benzin vardır. Herbirinin bir keşif ve geliştirilme süreci vardır. İnsanlar adeta kainattaki elementlerle bir lego oyununa tutuşmuş durumda. Fikirler de aynı bu elementler gibidir. İyi bir fikir uzun süreçlerde geliştirilmiş, başka elementlerden oluşan moleküller gibidir.

Az gelişmiş fikirlerin bir araya gelip daha karmaşık fikirleri oluşturması için, fikirlerin birbirleriyle devamlı çarpıştığı, kaynaştığı bir ortam lazım. İnsanların devamlı fikir alış verişinde bulanacağı ortamlar. Mesela ipek yolu sadece ticaret yolu olmamış aynı zamanda fikir yolu olmuştur. İnsanlığın ilerlemesine, ipek yolu sadece el değiştiren ürünlerle değil ayni zamanda daha önemlisi el değiştiren fikirlerle katkı sağlamıştır. İnternet artık inanılmaz derecede güçlü bir fikir alış veriş ortamı olmuştur. Fikirlerin alış veriş yapıldığı ortamlardan daha iyi fikirler gelmiştir hep.

İyi fikirler bir anda ortaya çıkmaz onun yerine zamanla gelişirler. Sanıldığının aksine tam bir “Buldum!”, “Eureka!” ani yoktur. İyi fikirler yıllar ön yıllar alabilir ve bu gayet normaldir. İyi fikirler siz farkında olmadan kafanızda kuluçkadadır ve gelişmeleri zaman alır. Belki kuluçkadan çıkış anları bir anlık “Eureka!” anıdır.

İyi fikirlerin oluşmasında hatalar ve beklenmedik şeyler bulma şansı önemli bir yer tutar. İyi fikire bazen beklenmedik bir şekilde hatalar yaparak ulaşırız. Bazen hata dediğimiz alışılagelmişin dışındaki yol bizi iyi bir fikire çıkarır. Sanıyorum bu konuya verilecek en iyi örnek Penisilin’in keşfıdır. Viagra ve Big Bang de böyle keşfedilmiş…

İyi fikirler bir alandaki fikrin başka bir alana uygulanmasıyla ortaya çıkar. Tıpkı bitkiler gibi fikirlerin çapraz tozlanması. Tıpkı toyota arabalarının üretiminde uygulanan kanban yönteniminin yazılım geliştirmede kullanılması gibi. Ya da ‘microwave’ dalgalarının mutfakta yemek ısıtmak için kullanılması gibi.

Son olarak; bilginin ve fikirlerin özgürce akışı da iyi fikirlere yol açar. Fikirlerin etrafında duvarlar çekmek yerine paylaşmak gerekir.

Bundan ne çıkardım:

  • İyi bir fikire ulaşmak için insalarların arasına daha fazla karış, online veya offline. Hep yeni insanlarla tanışma yolunda ol.
  • İyi bir dinleyici ol ve insanların fikirlerini daha iyi dinle.
  • İnsanlara fikirlerinden bahset ve bütün gelecek geri bildirimlere açık ol.
  • Çok farklı alanlardan fikirler araştır ve kendi fikirlerinle birleştirip birşeyler çıkarmaya çalış.
  • Sabırlı ol, çünkü iyi fikirler zaman alır.
Like what you read? Give Yusuf Erdogan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.