BİR İHTİMAL DAHA VAR…

ABD tarihinin en büyük silah satışı ne amaçlıyor?

Müfit Gökmen (19 Eylül 2010)

http://www.hurriyet.com.tr/planet/15814624.asp?gid=286

Eylül 2010'da Hürriyet Planet’ta yer alan analizin linki görselin altında… Metnin analiz kısmında bilgiler, yorumlar, çeşitli yönelendirmeler birbirine karışmış durumda ancak paylaşılan kimi bilgi ve veriler önemli…

2015 Haziran’dan itibaren Suriye üzerinden başlayan ve gelecek günlerde daha nerelere kadar uzanacağı da henüz belirsiz olan askeri gövde gösterilerini doğru anlamak için önemli…

Türkiye’nin ordusuyla bu yeni düzenin neresinde ve nasıl konumlanmaya hazırlandığını, bu hazırlıkla paralel ne tür “risk ve fırsat” analizleri yapıldığını anlamak için önemli…

ABD Körfez’de yeni güvenlik altyapısı oluşturuyor

FT (26 Eylül 2010)

http://www.hurriyet.com.tr/planet/15831292.asp

19 Eylül 2010 tarihli Müfit Gökmen imzalı analizden bir hafta sonra 26 Eylül 2010'da yine Hürriyet Planet’ta çıkan haber… Bu defa kaynak Financial Times…

Bu devam haberde de yer alan analiz ve yorumlar çeşitli yönelendirmelerle dolu ancak hem Hürriyet Planet’in konuyu ısrarla takibi hem de içerikteki somut veriler dikkat çekici…

Hiçbir şeyin birden olmadığını ve gelecekte de birden olmayacağını anlamak için önemli…

“Not düşmüş, kayda geçmiş, tarihin askısına asmış olalım. ABD’nin izolasyona gideceğine ilişkin bir analizden bölümler”

Eren Eğilmez (17 Kasım 2014)

Belki de “bu daha başlangıç” ve iyimser olmak için çok erken…

Analizin tamamı için: http://twitter.com/erenegilmez/status/534258584281161728
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.