Amerika’da Yatırımcı Olmak
Mustafa Gerdan
93

craigslist var. her ihtiyaci giderebilen, bilinen ve yaygin kullanilan. Offerup var, ikinci el veya sifir urun icin… Daha bir suru varda Senin uygulamanin bunlarda olmayip sende olan ne ozelligi var. Neden senin uygulamani kullanmaliyim/kullanmaliyiz. Turkler arasinda ihtiyac icin iletisim saglamak filan dersen, facebook taki turk gruplarini incelemeni ve tavirlarini gorup ona gore karar vermeni soylerim. sonra enerjini bosa harcamis olma…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.