Sign in

Ben je op zoek naar een goed restaurant of een leuk hotelletje in een voor jou onbekende stad, dan zal je waarschijnlijk te rade gaan bij vrienden of kennissen. Of wellicht zoek je al meteen online naar recensies op websites als Tripadvisor of Iens. Het is tegenwoordig een dermate normale handeling dat je er eigenlijk niet meer bij stil staat. Maar waarom doe je dit eigenlijk, waarom hebben positieve recensies, testimonials en referenties zo’n grote invloed op ons beslissingsproces en hoe kan jij dit in jouw voordeel gebruiken?

In het algemeen hebben wij mensen een grote voorkeur voor zekerheid. Wanneer kosten/opbrengsten zeker zijn, weegt dat voor ons zwaarder dan onzekere kosten/opbrengsten (dat wordt het zekerheidseffect genoemd). Wanneer we kunnen kiezen tussen twee opties, waarbij de ene keuze betekent dat we bijvoorbeeld 4 euro ontvangen, terwijl we bij de andere keuze 80% kans hebben op 5 euro en 20% op niets, dan kiezen veel mensen toch voor de eerste optie: het zekere alternatief.

Dat risicomijdende principe gaat dus ook op als we een restaurant, hotel, school of buitenschilder moeten kiezen. In nieuwe of minder bekende situaties volgen wij liefst…


De meeste van onze beslissingen maken we op een onbewust niveau en we zijn behoorlijk slecht in het doorgronden van die onbewuste motivaties door een stukje zelfreflectie op dat moment. Sterker nog, onderzoek toont aan dat we onze acties vaak pas achteraf rationaliseren. Je hebt het vast zelf ook wel eens ervaren na een enigszins impulsieve aankoop.

Niettemin zien ‘wij’ onszelf graag als rationele wezens die na een calculerende overweging tot een besluit komen. Niets is minder waar, zo blijkt. En dat is goed om in het achterhoofd te houden wanneer je bezig bent met persuasieve communicatie richting je doelgroep, voor je product of dienst, ongeacht of het om copy voor je website of andere media uitingen gaat.

Een doelgroep beïnvloeden kan een behoorlijk uitdagende opdracht zijn. Je hebt namelijk maar een beperkt aantal kansen om je (potentiële) klant te overtuigen. De psychologie van besluitvorming helpt je bij het inspelen op de wijze waarop mensen dagelijks duizenden…


Ondernemende geesten zijn altijd wel op zoek naar het volgende ‘killer idee’ of project. Dat product of die dienst waarmee je succes behaalt en het verschil maakt. Ideeën genoeg vaak, maar hoe bepaal je of en met welke daarvan je het eerst aan de slag gaat?

Het uitwerken van je product idee start je idealiter met het definiëren van de ‘value loop’ (het begin van de waardeketen wordt verbonden met het eind van de keten). Zo’n value loop* is eigenlijk niets meer dan een simpel model dat gebruikersbehoeften en zakelijke doelstellingen samenbrengt. Oftewel, het geeft in hoofdlijnen aan op welk probleem of behoefte je met jouw product of dienst inspeelt, welke waarde een oplossing zou bieden aan de gebruikers en welke waarde daar dan voor jou of jouw organisatie weer tegenover staat. …

Eric Steuten

Creative Director en Lead UI / UX Designer met 18 jaar bewezen vakmanschap in de creatie van mooi, betekenisvol online werk voor klanten in diverse branches.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store