Eric Lindesvärd
Eric Lindesvärd

Eric Lindesvärd

DRMI/ARU, copywriter, kommunikations- och varumärkesstrateg, anställd i civilsamhället, för närvarande på Arbetsgivarföreningen KFO