2019 metais turėjau garbės įvykdyti pilną mParking programėlės redizaino projektą — nuo tuometinės programėlės analizės ir problemų identifikavimo iki jų sprendimo, visiškai naujo dizaino ir testavimo.

Image for post
Image for post

Procesas

Procesas prasidėjo nuo dabartinės programėlės tyrimo, tuomet pereita į naujo koncepto kūrimo stadiją. Galiausiai, sukuriamas prototipas, kuris testuojamas. Po testavimo grįžtama į pirmą stadiją, tik analizuojamos jau ką tik testuoto prototipo problemos. Vėl kuriamos ir testuojamos naujos iteracijos. Šis ratas sukamas tol, kol pavyksta išspręsti tiek pirmines, tiek testavimo metu kilusias problemas.

Image for post
Image for post
mParking redizaino proceso diagrama

1. Tyrimas

Viskas prasidėjo nuo lengviausiai prieinamos informacijos — viešų atsiliepimų Google Play ir App Store parduotuvėse. Ten mParking programėlė toli gražu nežibėjo. Bendras jos įvertinimas — ⭐1.9 …


Beveik kiekvienas mūsų tam tikrame karjeros etape išgyvenam šią situaciją — reikia susikurti CV. Čia susiduriame su begale klausimų: ką įtraukti, ką geriau palikti nuošaly, kokį šriftą naudoti ir t.t. Tikiuosi, kad perskaičius šį straipsnį, galvos skausmas dėl gražaus CV susikūrimo pranyks 😊

Image for post
Image for post
Pavyzdžiai iš Redefinio CV kūrimo platformos

CV turinys

Jeigu jau žinote įmonę bei poziciją, į kurią aplikuosite, pradėkite nuo darbo skelbimo. Paanalizuokite, kokio darbuotojo jie ieško — kokie keliami reikalavimai, atsakomybės, pareigos. Tai leis lengviau suprasti, kuriuos dalykus įtraukti į savo CV. Rekomenduojama kiekvienai pozicijai/įmonei siųsti unikalų adaptuotą CV.

Prisistatymas — santrauka

Kiekvienas CV turėtų prasidėti nuo prisistatymo — santraukos. Tai 3-5 sakiniai trumpai apibrėžiantys jūsų kvalifikacijas, asmenines savybes. …


Priversk spamerius susimokėti baudą nuo 140 iki 560 eurų.

Image for post
Image for post
Aš išsigandęs, kiek daug spamo Lietuvoje ir kiek nedaug žmonių su tuo kovoja.

Kas yra spamas?

Lietuvos Reklamos įstatymas nustato, kad bet kokia reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos tikslais vartotojo sutikimu ar jo prašymu. Tai reiškia, jog jeigu gavote laišką, kuriame reklamuojamos prekės ar paslaugos, tačiau tokio laiško neprašėt ir siuntėjo puslapyje niekada nebuvot uždėjęs varnelės šalia “Sutinku gauti reklaminius pasiūlymus” užrašo, jūsų gautas laiškas yra tikrų tikriausias spamas.

Taipogi, spamas dažniausiai pasižymi tuo, kad email’o apačioje nėra galimybės atsisakyti siunčiamų laiškų.

Image for post
Image for post
Klasikinio spam’o pavyzdys, kurio siuntėjai pretenduoja gauti baudą nuo 140 iki 560 eurų.

Kaip pamokyti spamerius?

Visų pirma, priklauso nuo to, kokio rezultato norite pasiekti. Jeigu tiesiog norite nustoti gauti laiškus iš to siuntėjo, neužtruksite nė pusės minutės. Tačiau jeigu galvojate šitą žaidimą pakelti į aukštesnį lygį ir siuntėją priversti susimokėti baudą už spaminimą, teks pažaisti šiek tiek ilgiau, tačiau važiuoti ar skambinti tikrai niekur nereikės, procesas paprastas, o ilgainiui įprasit viską atlikti per ne daugiau nei 5 minutes. …

About

Erikas Mališauskas

UI/UX designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store