Müşterinizi Kaybetmeyin

The average company loses between 10 and 30 percent of its customers each year . Ortalama bir şirket, her yıl mevcut müşterilerinin %10 ile %30 oranındaki bölümünü kaybeder .

Acquiring new customers can cost 5 to 10 times more than the costs involved in satisfying and retaining current customers. Yeni müşteri kazanmanın maliyeti, mevcut müşterileri memnun etme ve elde tutma maliyetinin 5–10 katını bulabilir.

E-ticaret sektöründe deneyimli 300 kişiye yöneltilen sorularda verdikleri ortak cevap ; Farklılaşmak için tüm pazarlama kanallarını kullanarak satış etkisi yaratırken ; unutmamamız gereken konun en başında ‘’MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ‘’ tutundurma faaliyetlerinizin gelmesidir. Bunun için de Müşteri İlişkileri Yönetimi size yardımcı olacaktır. Müşterinizin elinizden kum taneleri gibi geçip gitmesini istemiyorsanız onları elde tutunduracak bağlılık yaratacak faaliyetlere ağırlık vermelisiniz .

Müşterilerin önemi konusunda ayrıca şu noktaları hatırlamak yararlıdır: Müşteri memnuniyeti, satışın gerçek yükü taşıyan omurgasıdır ve Firmalar, müşterilerine bağımlıdır. Eğer müşteri sadakati ve tatmini geliştirmezlerse, müşterilerini kaybederler. Müşteri olmadan bir firma da var olamaz. Firmanın amacı müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Müşteri, firmanın iş amaçlarının başarılmasını mümkün kılar.

Sadık ve düzenli müşterilerin hizmet maliyeti daha düşüktür. Onlar bilirler ki; sizin ürün ve/veya hizmetleriniz daha az destek ihtiyacı, müşteri servis çağrısı araması ve müşteri temsilcisi ziyareti gerektirir. Tüm bunlar toplam maliyetinizi azaltırken kârlılığınızı artırır.

Bundan 50 -60 yıl önce müşterinin işletmeler için hiç bir önemi yoktu. Hiç bir önemli yönetim kararında müşteri ciddi olarak yer almazdı. Dünya tek kelimeyle bir arz cennetiydi. Ne üreteceğine, nasıl satacağına, fiyatın ne olacağına işletmeler karar veriyor ve hatta müşterileri kimi zaman paralarını önceden alarak, mal kuyruğunda aylarca bekletiyorlardı.
Bugün ise ortam tam bir alıcı cennetine dönüştü. Rakiplerin sayısı küreselleşmeyle birlikte , artmaktadır. Her yıl çalışılan alana yeni yeni rakipler girmektedir. Alıcıların önlerindeki alternatifler arttıkça,fiyata karşı giderek daha duyarlı hale gelmektedirler. Ürünleri yada hizmetleri farklılaştırma gittikçe önem kazanmaktadır.

Uzun lafın kısası işinize gösterdiğiniz önemi müşterilerinize de gösterin . Sizlere başarılı finansal raporlar sağlayacak , cirolarını tavan yaptıracak en önemli katkı, destek Müşterilerinizden gelecektir.

‘Mutlu müşteri markanızın geleceğine yapılan yatırımdır.’’

Erkan Uzunoğlu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.