Çarpıtılan gerçekler: Fenerbahçe mi AKP’nin koluna girdi yoksa AKP mi Fenerbahçe’nin yoluna geldi?
noavas
232

ellerinize yüreğinize sağlık.. harika tespitler yapıyorsunuz yine bu yazıda olduğu gibi ve sizin sıkı bir takipçinizim.. ve çok iyi bir Fenerbahçeliyim! şunu da çok iyi farkındayım bu başımıza sardıları bela/belalar sonucunda insanların şapkasını önüne koymalılar ve adil bir şekilde düşünüp fikirlerini beyan etmeliler.. yaşadığımız şu çirkin düzen içerisinde bu beklentimiz çok hafif olmasına rağmen çıkarlarını ve nefretlerini öne çıkardıkları için Mehmet Şenol gibileri hiç bir zaman doğru olamayacaklar.. sizin düşüncelerinize ek olarak Aykut Kocaman Efsanemizin sözü ile destek olmak istiyorum ‘’ Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.’’ tarihe geçen bir sözdür bana göre.. ve biz Fenerbahçeliler olarak ne yaptığımızı / ne yapmadığımız iyi biliyoruz. dolasıyla doğru her zaman doğrudur her ne koşulda olursa olsun..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.